Tổ chức đánh giá và xép hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre năm 2019

Ngày đăng bài: 05/06/2019 | Tác giả: Duy Thanh

Hội đồng Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre vừa tổ chức cuộc họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019. Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham gia đánh giá còn có 18 thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành liên quan được quy định tại Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh cuộc họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. (Ảnh: Duy Thanh)

Tại đây, từng thành viên Hội đồng đã dựa trên tiêu chí đánh giá được quy định tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre để đánh giá và xếp hạng từng sản phẩm, trong đó có xem xét phần giải trình thêm của chủ thể sản xuất đối với sản phẩm được đánh giá.

Đối với các sản phẩm đã xuất khẩu: các loại kẹo dừa (Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á), các loại kẹo dừa và bánh hoa dừa (Công ty TNHH Vĩnh Tiến), các loại mặt nạ dừa và xà bông dừa (Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long). Các sản phẩm cấp huyện, thành phố đã đánh giá đạt từ 3 sao trở lên sẽ được tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh, cụ thể: đối với sản phẩm huyện Giồng Trôm là rượu Cả Cọp (Công ty TNHH MTV Gia Thái); đối với sản phẩm huyện Mỏ Cày Nam là các sản phẩm kẹo dừa (DNTN Tuyết Phụng), nước màu dừa (Cơ sở nước màu dừa Hồng Thủy), các sản phẩm dừa sấy giòn (công ty TNHH Funny Fruit), nhang sinh học (Công ty TNHH sản xuất thương mại sản phẩm sạch Thiên Phúc), các sản phẩm nem (cơ sở Huỳnh Thị Ánh); đối với sản phẩm huyện Chợ Lách là các loại trái cây (Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu); đối với sản phẩm huyện Mỏ Cày Bắc là xà bông dừa (Công ty TNHH Escoco Việt Nam); đối với sản phẩm huyện Ba Tri là các loại rau (HTX nông nghiệp Phú Ngãi), các loại rượu (HTX rượu nếp truyền thống xã Phú Lễ); đối với sản phẩm huyện Bình Đại là bưởi da xanh (HTX nông nghiệp Châu Hưng), mật ong các loại (Công ty Cp mật ong Tín phát)

Sau khi thông qua quá trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, Hội đồng đã thống nhất kết quả như sau: Đánh giá và xếp hạng cho 45 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên đối với 15 chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh Bến Tre (trong đó 14 sản phẩm đạt 3 sao, 31 sản phẩm đạt 4 sao). Riêng các sản phẩm Hội đồng thống nhất không đánh giá gồm có 03 sản phẩm là mật ong rừng tự nhiên, mật ong rừng sữa chúa, mật ong rừng u minh của công ty CP mật ong Tín Phát thuộc huyện Bình đại, lý do là các sản phẩm này có nguồn nguyên liệu chưa phù hợp với chương trình OCOP và tính chất sản xuất của Công ty, Hội đồng thống nhất để xem xét trong các lần đánh giá sau này, nếu xét thấy phù hợp. Đối với những sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, Hội đồng đánh giá sẽ lập danh sách kèm hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định cấp Giấy công nhận.