Xã Phú Hưng tập trung nâng chất tiêu chí số 3 về Thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/06/2019 | Tác giả: Minh chí

Tiêu chí số 3 về Thủy lợi là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cuộc sống và nâng cao thu nhập của người dân. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, cả hệ thống chính trị xã Phú Hưng đã và đang tập trung nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 3 về Thủy lợi. Để đạt được tiêu chí này, thời gian qua, xã Phú Hưng đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện cải tạo, nạo vét kênh mương, xây dựng, nâng cấp cống phục vụ hoạt động tưới, tiêu thoát nước, trong đó chủ yếu từ sự đóng góp của người dân.

Nhân dân Phú Hưng tích cực tham gia nâng chất tiêu chí Thủy lợi trong xây dựng xã nông thôn mới. (Ảnh: Minh Chí)

Được biết, toàn xã Phú Hưng có 27 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài 16,180 km, có 22 cống ngang. Hàng năm, các ban, ngành đoàn thể xã, ấp cùng nhân dân thường xuyên thực hiện nạo vét, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vật cản gây tắt nghẽn dòng chảy…

Hiện nay, các tuyến kênh trên địa bàn xã đảm bảo tốt nhu cầu tưới và tiêu thoát nước cho hoạt động sản xuất và dân sinh, đạt chỉ tiêu quy định trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, để tiếp tục giữ vững và nâng chất kết quả đã đạt được của tiêu chí số 3 về Thủy lợi, trong tháng 5 thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", xã Phú Hưng tiếp tục chọn chủ đề "Nạo vét, phát quang các tuyến kênh trên địa bàn xã". Qua thực hiện đã nạo vét, phát quang được 3.160 mét kênh, tạo thông thoáng dòng chảy.

Theo thống kê, xã Phú Hưng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 74,05% trong tổng diện tích đất tự nhiên, thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu từ kinh tế vườn, nuôi trồng thủy sản trong mương vườn dừa, do đó nhu cầu nước tưới và tiêu thoát nước sinh hoạt là rất cần thiết. Do đó, lãnh đạo xã xác định phải tập trung thực hiện việc nạo vét, phát quang các tuyến kênh trên địa bàn xã nhằm đảm bảo thông thoáng dòng chảy, phục vụ tốt nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, nhằm nâng chất tiêu chí số 3 về Thủy lợi và góp phần thực hiện các tiêu chí khác để Phú Hưng sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.