Hội Cựu chiến binh Mỏ Cày Bắc tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 20/06/2019 | Tác giả: Nguyễn Sơn

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mỏ Cày Bắc đã phát huy tốt truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, như: phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới… gắn với chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều tập thể, cá nhân Hội CCB Mỏ Cày Bắc được khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Trong 5 năm, Hội CCB huyện Mỏ Cày Bắc đã vận động đóng góp quỹ đồng đội trên 500 triệu đồng (lũy kế đến nay trên 2,4 tỷ đồng). Giới thiệu, tạo điều kiện cho hội viên nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ các Ngân hàng, tổng dư nợ trên 31 tỷ đồng. Vận động xây dựng 95 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng (trong đó Hội CCB tỉnh tài trợ 34 căn, kinh phí gần 1,4 tỷ đồng). Vận động trao tặng trên 5.000 phần quà, học bổng, học phẩm, xe lăn, xe đạp… cho hội viên nghèo, học sinh nghèo, tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Thành lập mới 16 tổ hợp tác sản xuất, 12 Hợp tác xã, trong đó có 8 tổ hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ, đã góp phần giải quyết hàng trăm lao động ở địa phương. Nổi bật nhất trong phong trào là mô hình 5+1 (5 hộ khá, giàu giúp 1 hộ nghèo làm ăn phát triển kinh tế, hay thực hiện các phần việc hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư). Kết quả qua 5 năm, Hội viên CCB huyện giảm được 124 hộ nghèo, hiện còn 28 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,89%; 74 hộ cận nghèo, tỉ lệ 2,36%; nâng tổng số hộ trung bình, khá, giàu lên 3.018 hộ, tỉ lệ 95,96%.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Mỏ Cày Bắc còn phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành, đoàn thể vận động mạnh thường quân, hội viên và nhân dân ủng hộ gần 3,2 tỷ đồng, trên 6.000 ngày công lao động, nâng cấp, xây dựng 76,7 km đường pê tông, 66 cầu nông thôn; hiến 12.450m2 đất xây dựng hạ tầng cơ sở; góp phần cùng huyện nhà xây dựng thành công 4 xã nông thôn mới (Tân Thành Bình, Tân Phú Tây, Tân Thanh Tây và Thành An).

Cũng cố kiện toàn 14 hội cơ sở, 102 chi hội ấp, phát triển mới được 221 hội viên, nâng tổng số toàn huyện đến nay được 3.214 hội viên. Qua phân tích chất lượng tổ chức Hội hàng năm, có 14/14 Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 3.214/3.214 hội viên CCB gương mẫu  đạt 100%.  

Ngoài ra, Hội CCB Mỏ Cày Bắc còn tổ chức tốt các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, cho thế hệ trẻ.   

Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 huyện Mỏ Cày Bắc, ông Lê Kiến Tính - Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những thành quả của Hội Cựu Chiến binh huyện đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Hội CCB huyện cần tiếp tục phát huy hơn nữa phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Hội viên, đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ hội viên, vận động Hội viên và nhân dân tham gia các phong trào hoạt động ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, đời sông văn hóa. Giữ vững và phát huy hơn nửa bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" đoàn kết, gương mẫu, xây dựng tổ chức hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đã đề ra.

Với nhiều kết quả đã đạt được, qua 5 năm Hội CCB huyện Mỏ Cày Bắc được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND tỉnh Bến Tre và Hội Cựu chiến binh tỉnh trao tặng 2 cờ thi đua, 4 bằng khen, 176 giấy khen, cho 58 tập thể, 124 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" 5 năm giai đoạn (2014-2019).