Thạnh Phú phát triển mới gần 30 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 28/06/2019 | Tác giả: Quốc Vinh

Sáu tháng đầu năm 2019, Chương trình "Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp" tiếp tục được huyện Thạnh Phú tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động với tinh thần "Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá'.

Theo đó, công tác truyền thông khởi nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng và dự án khởi nghiệp huyện lần thứ II" với 19 ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia. Qua đó, Ban Tổ chức đã trao 03 giải nhất cho các ý tưởng và 01 giải nhất cho nội dung dự án cùng nhiều giải cho thí sinh đạt thành tích.

Trao giải cho 3 thí sinh đạt giải nhất nội dung ý tưởng tại Cuộc thi Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp huyện lần thứ II. (Ảnh: Quốc Vinh)

Sáu tháng qua, toàn huyện phát triển mới 140 hộ kinh doanh cá thể, đạt gần 30% kế hoạch, 28 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, đạt trên 38%. Chuyển đổi 04 hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp, đạt 40% kế hoạch. Tiếp và làm việc với 15 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh, huyện Thạnh Phú đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình "Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp"; vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách ưu đãi đối với 25 hộ sản xuất kinh doanh có khả năng chuyển lên doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình "Bàn tròn Chính quyền với doanh nghiệp" và kế hoạch vận động, thành lập Hội doanh nghiệp huyện.

Tiếp tục hỗ trợ các Hợp tác xã (HTX) trong quá trình tổ chức hoạt động, đại hội thường niên; đồng thời, củng cố bộ máy tổ chức của HTX hoạt động yếu kém. Hỗ trợ 7 HTX thực hiện các thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ gồm Bình Minh, Thạnh Lợi, tôm lúa Thạnh Phú, Thới Thạnh, Thạnh Phong, Phú nông và HTX Vận tải thủy bộ Thạnh Phú.

Trong khởi nghiệp thoát nghèo, huyện có 55 người tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giải quyết việc làm cho hơn 2.800 lao động, đạt gần 60% kế hoạch năm. Tổ chức dạy nghề cho 315 lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh, huyện Thạnh Phú tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia đề án sinh kế giảm nghèo bền vững, duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo.

Tuy nhiên, Chương trình "Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp" trên địa bàn huyện Thạnh Phú 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX thành lập mới đạt thấp so với chỉ tiêu. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, vẫn còn tình trạng xem đây là nhiệm vụ của cấp trên; nhiều nơi chỉ tập trung cho việc khởi nghiệp thoát nghèo… 

Từ nay đến cuối năm, Thạnh Phú đặt chỉ tiêu có thêm 180 hộ kinh doanh cá thể; phát triển mới 40 doanh nghiệp các loại, trong đó, có 6 DN chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể, thành lập mới 01 HTX, 10 Tổ hợp tác…

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, huyện Thạnh Phú tiếp tục kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển DN, Tổ Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các ấp, nắm rõ các nội dung cơ bản của Chương trình. Bên cạnh, huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp; tìm kiếm, thu hút DN đầu tư các siêu thị theo quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn. Mặt khác, quan tâm củng cố Hội đồng Quản trị các HTX; đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, tổ hợp tác tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi theo từng đối tượng; lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi cấp tỉnh năm 2019.