Bến Tre có 43 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/06/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí (trong đó có 35 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), 12 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt 10-14 tiêu chí, 30 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 13,37 tiêu chí (tăng 0,7 tiêu chí so với đầu năm 2019).

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019 là 316,76 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 238,27 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 78,81 tỷ đồng, ngân sách địa phương 159,46 tỷ đồng), vốn ngoài ngân sách 78,48 tỷ đồng (vốn doanh nghiệp 18,43 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 52,08 tỷ đồng, vốn khác 7,97 tỷ đồng), riêng vốn tín dụng ngân hàng là 13.285 tỷ đồng.

Công trình Hội trường văn hóa xã Phong Nẫm đã hoàn thành đưa vào hoạt động. (Ảnh: Hữu Lộc)

Trong 06 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được một số kết quả cụ thể như:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới được tỉnh quan tâm triển khai thường xuyên. Tỉnh ủy thành lập Đoàn khảo sát thực hiện phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", kết quả thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn và thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 03 khóa IX về xây dựng nông thôn mới và thực hiện Kết luận 359 về "Tam nông" tại một số sở, ngành tỉnh và địa phương. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành địa phương tổ chức kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký năm 2018, 2019, khảo sát danh mục công trình tại các xã đăng ký bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, khảo sát hiện trạng và đăng ký danh mục công trình ấp nông thôn mới. Các sở, ngành tỉnh và các phòng, ban của cấp huyện phụ trách các tiêu chí thuộc ngành quản lý thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí tại các xã và kịp thời thông tin cho Văn phòng Điều phối để tổng hợp chung.

Việc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá kịp thời, đầy đủ như Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 về hỗ trợ ấp của các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020, Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020, Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 về việc Ban hành khung tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2019 về việc ban hành bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh các buổi kiểm tra của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 2019. (Ảnh: Hữu Lộc).

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới Bến Tre đã đăng 365 tin, bài và 30 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan nông thôn mới và OCOP; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục, tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, Báo Đồng Khởi xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên báo. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ,khảo sát hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện "Ngày Chủ Nhật nông thôn mới", vận động nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động tham gia xây dựng các công. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện phong trào"Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng nông thôn mới", cụ thể thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia phát triển kinh tế, sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên, xây dựng đời sống văn hóa, xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn. Hội Cựu Chiến binh tổ chức tuyên truyền, tọa đàm được 244 cuộc với 8.260 lượt người tham dự, tập trung vận động hội viên đóng góp tiền mặt, ngày công trong xây dựng các công trình. Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được 1.945 cuộc với 29.376 lượt người tham dự.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Toàn tỉnh xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 154,5 km đường (5,245 km đường nhựa, 133,22 km đường bê tông xi măng, 16,030 km đường cải tạo, nâng cấp); các công trình Thủy lợi được đầu tư từ giai đoạn 2017-2018 chuyển sang đã thực hiện và đưa vào khai thác sử dụng 03/05 công trình, 02 công trình đang thi công; xây dựng và đưa vào hoạt động 44 thiết chế văn hóa ấp, 09 thiết chế văn hóa cấp xã; xây dựng mới, mở rộng 03 chợ nông thôn; cung cấp trang thiết bị truyền thanh cho 40 xã và Đài truyền thanh huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre; số nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng 255.932 căn (tăng 3.862 căn so với đầu năm).

Đoàn khảo sát của Văn phòng Tỉnh ủy khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách. (Ảnh: Hữu Lộc).

Toàn tỉnh hiện có 97,49% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 96,85% khu dân cư đạt danh hiệu "Ấp, Khu phố văn hóa", 100% xã phường thị trấn giữ vững danh hiệu văn hóa; 146/147 xã đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 06/147 xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, 141/147 xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 134/147 xã đạt xóa mù chữ mức độ 2, 147/147 xã đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, trường nghề đạt 92%. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn 147 xã là 89,88%. Có 41/147 xã đã được thẩm định và công nhận đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm.

Lực lượng Công an từ tỉnh đến xã, ấp thực hiện có hiệu quả các biện pháp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo tình hình an ninh, trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, bài trừ các tai, tệ nạn xã hội, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế sau: Tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký vẫn còn chậm, hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" một số địa phương vẫn chưa thu hút được nhiều người dân tham gia thực hiện, phần lớn lực lượng tham gia là cán bộ, công chức cấp xã, ấp. Công tác nâng chất các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 ở các xã đã được công nhận, tiến độ thực hiện 04 tiêu chí "cứng" còn chậm.