Xã Phong Nẫm đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 05/07/2019 | Tác giả: Hoàng Minh

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu "xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới". 

Qua triển khai thực hiện 05 tiêu chuẩn xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Phong Nẫm ngày càng phát triển; quốc phòng và an ninh được giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Toàn xã có 1.060 hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, được tuyên truyền phổ biến ứng dụng khoa học kỷ thuật, phát triển ngành nghề truyền thống, chiếm tỷ lệ 96%.  Có 271 hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tham gia các hình thức họp tác hoặc liên kết phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, (cuối năm 2018 đạt 41,83 triệu đồng/năm); Đến cuối năm 2018, toàn xã có trên 1.712 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96%; có trên 1.555 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 03 năm liền; có 03/03 ấp được công nhận ấp văn hoá 3 năm liền. Có 5 cơ quan đơn vị trên địa bàn xã hàng năm giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa và cơ sở thờ tự đóng trên địa bàn thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Ông Nguyễn Thành Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm trao bằng công nhận xã Phong Nẫm đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới. (Ảnh: Hoàng Minh)

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động 549 hộ gia đình và mạnh thường quân tham gia đóng góp tiền của, công sức, hiến đất, hoa màu xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên toàn xã. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ nhân dân tự quản thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật đến 6.329 lượt người dân, đạt tỷ lệ 96%. Tính đến nay, xã Phong Nẫm cơ bản đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu "xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới", ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm yêu cầu  Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa xã Phong Nẫm, Chính quyền địa phương cần cố gắng tập trung giữ vững tình hình an ninh trật tự ở nông thôn; giữ vững và nâng chất cảnh quang, môi trường; nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân; tiếp tục vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn..; hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa và đưa vào sử dụng có hiệu quả; quản lý tốt các hoạt động văn hóa. Đặt biệt là việc quản lý tiếng ồn nhạc sống, Karaoke; nhạc tiệc cưới, việc tang…. đảm bảo đúng quy định.