Giồng Trôm sơ kết hoạt động văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 08/07/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Ủy Ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức sơ kết hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội huyện Giồng Trôm có nhiều tiến bộ, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch như xuất khẩu lao động, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giảm nghèo,... Công tác giáo dục ở các bậc học tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp và hình thức theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Có 91 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp trung học cơ sở. Đề án phổ cập bơi cho học sinh tiếp tục được quan tâm triển khai. Công tác an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng theo chế độ, đối tượng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

6 tháng qua, toàn huyện Giồng Trôm đã giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, xuất khẩu lao động 268 người, đạt 134% so nghị quyết, 107% so chỉ tiêu tỉnh giao. Hộ nghèo giảm 2,7% so với năm 2018. Xây dựng và bàn giao 54 căn nhà tình thương, 24 căn nhà tình nghĩa. Công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao triển khai đạt kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Huyện đã tổ chức công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia "Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng" và "Nghề làm bánh phống Sơn Đốc". Hoạt động du lịch có chiều hướng phát triển. Công tác thông tin tuyên truyền phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì, đảm bảo xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đề nghị các ngành chuyên môn huyện trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm liên quan lĩnh vực ngành phụ trách nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm của toàn huyện. Ngành y tế tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người đến khám, chữa bệnh, tập trung phòng ngừa các bệnh trong mùa mưa. Ngành giáo dục đẩy mạnh công tác phổ cập bơi, tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm. Ngành văn hóa chú trọng chất lượng kiểm tra các xã, ấp văn hóa, quan tâm công tác gia đình, tình trạng ly hôn. Ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện Đề án sinh kế giảm nghèo bền vững đi vào thực chất, đúng đối tượng. Các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Căn cứ chức năng từng ngành, địa phương chủ động tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt nhất.