Xã Mỹ Thành là xã cuối cùng của thành phố Bến Tre đang hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 15/07/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Thành, đây là xã cuối cùng trong 07 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, ông Nguyễn Trúc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Võ Thành Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành cùng các phòng ban chuyên môn phụ trách tiêu chí của thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình Mục tiêu quốc gia xã, Ban Phát triển các ấp thuộc xã Mỹ Thành.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia xã Mỹ Thành, hiện tại xã đã đạt 10/19 tiêu chí, 09 tiêu chí chưa đạt bao gồm tiêu chí Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Y tế, Văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm.

Với mục tiêu thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 thì xã Mỹ Thành phải đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất trước 15 tháng 10 năm 2019 xã phải đạt ít nhất 14 tiêu chí để đủ điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, đồng nghĩa với việc Mỹ Thành đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của xã, lần lượt các phòng, ban chuyên môn thành phố tham gia phát biểu đóng góp cho xã những nội dung chưa đạt cần phấn đấu thực hiện tiếp. Với vai trò là đại biểu tham dự, ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh lưu ý xã cần xác định rõ lộ trình việc sáp nhập vào xã Bình Phú để có định hướng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới cho phù hợp, cụ thể đo lường khối lượng từng tiêu chí cần thực hiện trong 02 trường hợp sáp nhập hoặc không sáp nhập; các tiêu chí đã tự đánh giá đạt cần nhanh chóng thực hiện bước thẩm tra và gửi hồ sơ về sở, ngành tỉnh thẩm định, làm cơ sở để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 khi xã đạt ít nhất 14 tiêu chí.

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành đã được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Hữu Lộc)

Ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị hệ thống chính trị xã Mỹ Thành cần an tâm công tác, quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện xây dựng thành công xã nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt cần phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện để đủ cơ sở đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phần việc của hộ gia đình như tham gia bảo hiểm y tế (có thể giao chỉ tiêu cho từng đoàn thể xã để vận động), vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, tham gia thành viên Hợp tác xã Mỹ Thạnh An. Ngoài ra, tiến độ xây dựng các công trình phải đảm bảo, đủ khối lượng để cam kết với ngành tỉnh trong quá trình thẩm định, theo dõi, chấm công cho các cá nhân, tập thể phục vụ cho công tác khen thưởng tại thời điểm công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.