Khánh Thạnh Tân giữ vững và nâng chất xã văn hóa

Ngày đăng bài: 17/07/2019 | Tác giả: Nguyễn Sơn

Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre, cùng Ban Chỉ đạo huyện Mỏ Cày Bắc, vừa tổ chức kiểm tra kết quả nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Khánh Thạnh Tân.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Xã Khánh Thạnh Tân được UBND tỉnh Bến Tre công nhận đạt chuẩn xã Văn hóa cuối năm 2011. Qua hơn 8 năm nâng chất các tiêu chí văn hóa và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt được nhiều kết quả: Kinh tế, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng tăng năng suất, chất lượng gắn với xây dựng chuổi giá trị sản phẩm và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Hiện toàn xã còn 159 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 5,13% (năm 2011 trên 15%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 15 triệu đồng/người/năm, nay tăng lên 36 triệu đồng/người/năm.

Trong những năm qua, xã Khánh Thạnh Tân luôn thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Năm 2005, xã đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt trên 85%. Đến nay, Khánh Thạnh Tân cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên 96,6%. Hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khá khang trang theo chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,83%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 9%. Toàn xã có trên 98,5% hộ được cấp bằng gia đình văn hóa, 8/8 ấp văn hóa, 100% cơ quan, trường học văn hóa, trên 96% người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan. Các quy định về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) đều được thực hiện tốt. Cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Ông Nguyễn Trung Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến nay toàn xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong 10 tiêu chí chưa đạt có 5 tiêu chí đạt trên 80%, 5 tiêu chí đạt từ 50 đến 70%.

Qua kiểm tra thực tế tại xã và 8/8 ấp, đoàn kiểm tra tỉnh, huyện bỏ phiếu công nhận xã Khánh Thạnh Tân giữ vững và nâng chất xã Văn hóa với 24/37 phiếu tốt (tỉ lệ 64,86%), 12 phiếu khá (tỉ lệ 32,4%) và 1 phiếu trung bình (tỉ lệ 2,7%).