Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện kiểm tra nâng chất xã văn hóa Phú Mỹ

Ngày đăng bài: 23/07/2019 | Tác giả: Nguyễn Sơn

Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre vừa phối hợp cùng Ban Chỉ đạo huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức kiểm tra kết quả nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Phú Mỹ.  

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 1/9/2016 của UBND tỉnh Bến Tre "Về việc ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các doanh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Qua hơn 2 năm nâng chất các tiêu chí văn hóa và xây dựng xã nông thôn mới, đến nay xã Phú Mỹ đạt được nhiều kết quả khá tốt.

Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua xã vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng gắn với chuổi giá trị sản phẩm và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp đạt được nhiều kết quả, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang làm cây giống, thu lợi nhuận kinh tế cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm, tính đến cuối năm 2018 toàn xã giảm còn 122 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 7,18% (năm 2016 trên 13%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 20 triệu đồng/năm, nay tăng lên 30,8 triệu đồng/năm.

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn qua hơn 2 năm xã vận động nhân dân xây dựng được trên 25km đường cấp B, cấp C, 11 cây cầu pêtông cốt thép, tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng, trong đó đa phần do nhân dân đóng góp và vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ.

Công tác Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được nâng lên, hệ thống trường, lớp, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khá khang trang theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hàng năm đạt trên 96%, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt trên 85%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trên 80%.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay toàn xã có 1.589 hộ được cấp bằng gia đình văn hóa, tỉ lệ trên 94,33%, trong đó có 1.484 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, tỉ lệ 87,55%, 4/5 ấp văn hóa tiêu biểu, tỉ lệ trên 85%, 100% cơ quan, trường học văn hóa và trên 96% gia đình người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan. Xây dựng nông thôn mới có 9/19 tiêu chí đạt 100%, 4 tiêu chí đạt trên 80% và 6 tiêu chí đạt từ 50 đến 80%.

Ông Trương Quốc Phong, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Qua kiểm tra thực tế tại xã và 5 ấp, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, huyện Mỏ Cày Bắc đã bỏ phiếu đánh giá xã Phú Mỹ giữ vững và nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với 17/29 phiếu tốt, đạt tỉ lệ 58,63%; 12/29 phiếu khá, tỉ lệ 41,37%.