Kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng bài: 26/07/2019 | Tác giả: Thanh Ngân

Trong 2 ngày 24, 25 tháng 7 năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp cùng với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức đoàn khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện các công trình giao thông theo Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020, tại 03 huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Châu Thành.

Đường ĐX.04 của xã Hưng Khánh Trung A đã thực hiện đạt khoảng 95% khối lượng công trình. (Ảnh: Thanh Ngân)

Được biết, để chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 -17/01/2019) và kết hợp phát động hưởng ứng "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", các huyện trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tổng thể 16 công trình, với tổng chiều dài khoảng 21,8 km, đến nay đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 10 công trình. 06 công trình còn lại với tổng chiều dài khoảng 11,5 km, đến nay vẫn chưa thi công hoàn thành. Trong đó: huyện Mỏ Cày Nam còn 02 công trình, huyện Mỏ Cày Bắc còn 03 công trình và huyện Châu Thành còn 01 công trình.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn khảo sát nhận thấy chỉ có công trình Đường ĐX.04 của xã Hưng Khánh Trung A (huyện Mỏ Cày Bắc) có tiến độ thi công nhanh nhất, đạt khoảng 95% khối lượng công trình. 05 công trình còn lại, tiến độ thi công tương đối chậm so với kế hoạch, cụ thể: Đường ĐX.02 của xã Thành Thới A (huyện Mỏ Cày Nam) đạt khoảng 60% khối lượng, Đường ĐX.01 của xã Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày Nam) đạt khoảng 30% khối lượng, Đường ĐX.02 của xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) đạt khoảng 40% khối lượng, Đường ĐX.02 của xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) đạt khoảng 30% khối lượng và Đường ĐX.02 của xã An Hóa (huyện Châu Thành) đạt khoảng 60% khối lượng.

Đường ĐX.02 của xã An Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nguyên nhân các công trình có tiến độ thi công chậm chủ yếu là do: Quy mô giải phóng mặt bằng công trình tương đối lớn (mặt đường từ 3-3,5 m và nền đường từ 4-5 m), nên cần phải di dời trụ điện, hàng rào, cây xanh; nguồn cung cấp cát để san lấp mặt bằng có thời điểm khó khăn; nguồn kinh phí vận động đối ứng của địa phương cũng còn chậm. Tuy nhiên, theo báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư, đây là những khó khăn ban đầu và đã có phương án khắc phục, do đó trong thời gian tới tiến độ thi công của các công trình sẽ được đẩy nhanh hơn và cam kết hoàn thành công trình chậm nhất đến ngày 02 tháng 9 năm 2019.

Ngoài ra, Đoàn khảo sát cũng lưu ý, trong quá trình thi công các đơn vị chủ đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và thi công đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, việc thi công cần đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối. Bên cạnh đó, đối với những công trình đã có khối lượng thực hiện, đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ để giải ngân kế hoạch vốn đã phân bổ và cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành công trình đúng thời gian như đã cam kết.