Thạnh Phú phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 29/07/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Tại huyện Thạnh Phú, các hình thức công khai dân chủ với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tính công khai, dân chủ ngày càng được thể hiện rõ, từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án tại nhiều địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thạnh Phú huy động có hiệu quả các nguồn lực xây nông thôn mới. (Ảnh: Minh Mừng)

Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 35 buổi tọa đàm về thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới với gần 1.500 lượt người dự. Nội dung tọa đàm bàn các giải pháp về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng các tiêu chí: Giao thông, Hộ nghèo, Hình thức tổ chức sản xuất, Môi trường và An toàn thực phẩm",...

Qua các buổi tọa đàm, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ngày càng thể hiện rõ hơn thông qua các phần việc cụ thể, thiết thực để huy động các nguồn lực trong xã hội tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Công tác huy động sức dân luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Sáu tháng đầu năm 2019, Thạnh Phú đã huy động sự đóng góp của nhân dân trong và ngoài huyện xây dựng giao thông nông thôn, an sinh xã hội với tổng giá trị 8,252 tỷ đồng, 740 ngày công và 28.300m2 đất.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại từng địa phương đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, kinh tế tiếp tục phát triển, mức thu nhập của người dân được nâng cao và tình hình an ninh trật tự đảm bảo ổn định.