Thạnh Phú tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 09/08/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn huyện Thạnh Phú đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM là Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn, các xã còn lại tăng từ 2 - 3 tiêu chí/năm, không có xã đạt dưới 05 tiêu chí, số tiêu chí bình quân/xã tăng từ 3,56 vào năm 2011 lên 12,6 vào năm 2019. Bên cạnh đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng khang trang, môi trường thông thoáng, sạch đẹp.

Trong 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 -2020, huyện Thạnh Phú tổ chức thực hiện các tiêu chí có tỷ lệ đạt cao là tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông, tiêu chí 12 lao động có việc làm, tiêu chí 15 y tế có 17/17 xã đạt; tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh có 16 xã đạt; tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 15 xã đạt. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua gần 1.962 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 70 tỷ đồng.

Gần 10 năm qua, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thạnh Phú quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nổi bật, từ năm 2019, thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" các xã trong huyện đã huy động 13.000 lượt người tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, huy động kinh phí mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hơn 600 triệu đồng, hơn 1.600 bao xi măng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của từng xã. Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện đã khen thưởng cho gần 300 tập thể và hơn 480 cá nhân đóng góp công sức, vật chất và tự nguyện hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Thạnh Phú xây dựng thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm Phú Khánh, Tân Phong, Mỹ An, Giao Thạnh và Thạnh Phong, nâng tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới lên 09 xã, các xã còn lại tăng từ 2 - 3 tiêu chí; nâng số tiêu chí bình quân/xã là 16 đến 17 tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới quan tâm thực hiện nâng chất xã nông thôn mới, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao;...

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. (Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương cho rằng kết quả qua 10 năm xây dựng nông thôn mới là sự phấn đấu, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện. Ông đề nghị Ban Chỉ đạo huyện, xã cần xác định mục tiêu tiếp theo trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, thay đổi bộ mặt nông thôn. Theo đó, huyện tập trung các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nông thôn mới theo từng nhóm xã, cụ thể: các xã đã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới có kế hoạch nâng chất các tiêu chí, tiến tới xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 - 2019 đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, rà lại các tiêu chí đã đạt đúng thực chất, bền vững, tiêu chí nào đạt thì hoàn thành các thủ tục trình cấp trên công nhận; các xã được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 khẩn trương thực hiện các tiêu chí sắp đạt chuẩn bị để tỉnh kiểm tra, xem xét hỗ trợ; các xã còn lại ít nhất phải thực hiện đạt 2 tiêu chí mỗi năm. Bên cạnh, các ngành huyện cần có sự hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong từng tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách; có kế hoạch phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010 - 2020.