Mỏ Cày Bắc với “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”

Ngày đăng bài: 14/08/2019 | Tác giả: Nguyễn Sơn

Qua 5 tháng triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về "Ngày Chủ nhật Nông thôn mới", đến nay các xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện được nhiều phần việc, với nhiều chủ đề khá phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A ra quân Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Tiêu biểu như: "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" tháng 7/2019. Với chủ đề: Phát hoang, dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng các tuyến đường, đắp lin lộ và nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn… Toàn huyện có tổng số trên 2.500 lực lượng ở 99/102 ấp trên địa bàn huyện tham gia (trong đó tỉ lệ người dân tham gia đạt trên 80%). Tổng kinh phí thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" hơn 345 triệu đồng. Với những phần việc cụ thể như:  Đắp lin lộ, nâng cấp nền hạ, đổ pê tông 4,3km đường liên ấp, liên xóm. Phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa cây kiểng 34,4km đường giao thông nông thôn. Thu gom dọn dẹp 2 bải rác tự phát. Khai thông dòng chảy trên 2,6km kênh, mương, hệ thống thoát nước phục vụ nhu cầu dân sinh. Lắp 32 bóng đèn chiếu sáng công cộng và hỗ trợ 85 hộ dân nâng cấp đường dây điện sau đồng hồ, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lực lượng tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" còn hỗ trợ cùng các ấp nâng cấp, sữa chữa 4 trụ sở ấp, xây dựng 4 cầu pê tông, treo băng ron tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở 8 điểm tập trung dân cư…

"Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" tháng 6/2019 toàn huyện có 2.914 người tham gia, tổng kinh phí thực hiện 142 triệu đồng. Với những việc làm cụ thể như:  Đắp lin lộ, nâng cấp nền hạ và sữa chữa trên 3km đường liên xóm, liên ấp. Phát hoang, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây kiểng trên 34km đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới 1.100m đường pê tông, 2 cầu nông thôn. Thu gom dọn dẹp 8 điểm đen ô nhiễm môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông. Lắp 12 bóng đèn chiếu sáng công cộng, vận động 8 hộ dân nâng cấp đường dây điện sau đồng hồ, đảm bảo an toàn và nâng cấp, sữa chữa 2 trụ sở ấp.

Ấp Tân An, xã Tân Bình xây dựng đường pê tông Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Để triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", hàng tháng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Xây dựng đời sống văn hóa huyện phối hợp cùng các ngành, xã và Ban vận động các ấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Thông báo trên đài truyền thanh huyện, xã, tuyên truyền thông qua hợp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các chi, tổ hội, tổ nghề nghiệp của các đoàn thể ở cơ sở và lồng ghép vào các cuộc họp chi bộ… Với phương chăm: "đổi mới cách thức tuyên truyền, chuyển từ tập trung "phổ biến chủ trương" sang "hành động cụ thể". Qua đó làm thay đổi tư duy và hành động của các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân và huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung qua 5 tháng triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên đĩa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, Hoạt động này đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và nâng cao ý thức của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.