Phụ nữ Châu Hòa phát huy vai trò trong thực hiện tiêu chí Môi trường

Ngày đăng bài: 20/08/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã góp phần không nhỏ trong việc phát huy năng lực và vai trò của phụ nữ tham gia cùng chính quyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt tại xã Châu Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động hội viên và người dân thực hiện tốt tiêu chí về môi trường thông qua cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng kể.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Hòa đã phối hợp với Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã thường xuyên tổ chức nhiều buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân tham dự. Hội luôn quan tâm, tập trung cho công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ hăng hái tham gia cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó"3 sạch" : sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, đây là những việc làm thiết thực mà từng hộ gia đình đều phải có trong sinh hoạt. Các tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đều góp phần thực hiện các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đó là các tiêu chí 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19.

Hội viên phụ nữ Châu Hòa tích cực tham gia trồng hoa dọc các tuyến đường. (Ảnh: Kim Phụng)

Chị Trần Thị Diệu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Hòa cho biết: "Để góp phần cùng địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã đã tập trung tuyên truyền vận động trong chị em phụ nữ xóa bỏ cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí hợp vệ sinh để thực hiện đạt tiêu chí 17 về môi trường. Bên cạnh đó, vận động chị em làm các tuyến đường sáng, xanh-  sạch - đẹp, tạo cảnh quang môi trường xung quanh, đây cũng là một phần việc quan trọng gắn với thực hiện cuộc vận động gia đình "5 không 3 sạch" của Hội phát động. Ban đầu công tác tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn, chị em tham gia ít nhưng qua các buổi tuyên truyền, tổ chức tọa đàm thì chị em nhận thức được việc xây dựng hố xí tự hoại là để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho người thân cũng như góp phần bảo vệ môi trường nên từ đó chị em tích cực tham gia và đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra".

Qua các hình thức vận động của Hội Phụ nữ xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới được chuyển đổi, nâng cao. Từ đó, người dân tự nguyện tham gia bằng những việc làm cụ thể như hiến đất đai, hoa màu, tiền của, hiện vật và công sức để xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày như: hố xí hợp vệ sinh, nhà tắm kín đáo, xóa bỏ cầu tiêu ao cá, xóa nhà tạm... Song song đó, các hộ chăn nuôi đã xây dựng hầm xử lý theo quy định đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Bà Hà Thị Tiền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Hòa cho biết: "Trong thời gian qua, xã Châu Hòa tập trung tất cả các nguồn lực để xây dựng đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong các tiêu chí khó có tiêu chí 17 về môi trường. Đối với tiêu chí này thì vai trò của hội phụ nữ phát huy rất tích cực, chị em đã thực hiện tốt mô hình "5 không, 3 sạch", bên cạnh tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" cùng chi bộ, chính quyền các ấp.