Bến Tre quyết tâm chống rác thải nhựa

Ngày đăng bài: 22/08/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Để thực hiện có hiệu quả vấn đề giải quyết rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, tiến tới hình thành và phát triển văn hóa ứng xử cộng đồng với việc sử dụng các sản phẩm thải bỏ từ nhựa, đặc biệt là sản phẩm sử dụng một lần, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh Bến Tre.

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa được thế giới và Chính phủ nước ta quan tâm. Hiện rác thải nhựa có mặt ở mọi nơi, đe dọa đến đời sống phát triển của sinh vật, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Rác thải nhựa gồm túi nilon, nhựa thải bỏ chiếm tỷ lệ trên 6% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại, thu gom và xử lý triệt để. Mỗi ngày, Bến Tre có khoảng 234 tấn rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến các bãi rác, điểm xử lý, trong đó rác thải nhựa, nilon chiếm khoảng 14 tấn/ngày. Nhiều khu vực công cộng, đường phố, công viên, chợ, bến bãi giao thông, khu du lịch, ven biển… đều có rác thải nhựa gây mất mỹ quan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thói quen sử dụng sản phẩm thải bỏ một lần tiện lợi từ nhựa, túi nilon của người dân chưa thay đổi; công tác phân loại rác thải tại nguồn chưa thực hiện tốt; việc xử lý theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm về quản lý rác thải, vứt rác không đúng nơi quy định chưa được cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện nghiêm.

Hội LHPN thành phố Bến Tre vận động các chủ kinh doanh tại các chợ sử dụng túi nilon tự hủy sinh học thân thiện với môi trường. (Ảnh: Phương Thảo)

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bến Tre triển khai được mô hình phân loại rác tại nguồn và áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh; 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn môi trường, (trong đó thành phố Bến Tre đạt trên 95%, các huyện trên 85%); trên 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường; trên 90% tổng lượng chất thải túi nilon, nhựa khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt được thu gom và xử lý, trong đó có 50% được tái chế, tái sử dụng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bến Tre đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết, tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với sản phẩm nhựa thông qua các phần việc cụ thể như: xây dựng sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn về quản lý rác thải; thực hiện chương trình, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực trạng, các nguy cơ ảnh hưởng của rác thải nhựa, túi nilon tới môi trường, hệ sinh thái, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững, từng bước làm thay đổi thói quen của người dân, cộng đồng về sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa; tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý rác thải, vứt rác không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa, tỉnh sẽ đầu tư hoàn chỉnh các khu xử lý rác thải đáp ứng theo lượng rác phát sinh; thực hiện phân loại rác tại nguồn đồng bộ với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý; triển khai quản lý, kiểm soát việc phát sinh rác thải nhựa đối với các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý, kiểm soát rác thải sinh hoạt đô thị, các khu du lịch ven biển, cảng biển.

Song song đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động làm sạch, thu gom rác thải nhựa được chú trọng thực hiện thông qua việc xây dựng quy định hỗ trợ cho đơn vị, cá nhân thu gom¸vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa trên cơ sở xã hội hóa các nguồn lực; khuyến khích sản xuất sản phẩm thay thế nhựa có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện môi trường. Các địa phương thường xuyên tổ chức chiến dịch làm sạch môi trường, thu gom túi nilon, rác thải nhựa trên đường phố, nơi công cộng, ven sông đô thị, bãi biển, điểm du lịch ven biển; chủ động phối hợp, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao mô hình quản lý, công nghệ sản xuất các sản phẩm thay thế và tái chế rác thải nhựa, quyết tâm đưa Bến Tre trở thành tỉnh thực hiện có hiệu quả vấn đề giải quyết rác thải nhựa hướng đến phát triển bền vững; tạo sự đột phá trong nhận thức và hành vi, ứng xử của toàn cộng đồng trong tiêu thụ sản phẩm nhựa, rác thải nhựa.