Thạnh Phú đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

Ngày đăng bài: 19/09/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Trong 9 tháng năm 2019, huyện Thạnh Phú huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội gần 1.400 tỷ đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng, đạt hơn 70% so với kế hoạch và tăng hơn 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với công trình dân dụng, huyện tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp như: trường Trung học cơ sở Thới Thạnh, Trung học cơ sở An Qui, Tiểu học An Thuận, Trụ sở Ủy ban nhân dân và Nhà văn hóa xã Thới Thạnh. Đồng thời, triển khai các công trình trong năm kế hoạch 2019 như Trường Trung học cơ sở Thị trấn Thạnh Phú, Bia Chi bộ đầu tiên ở Phú Khánh, Hội trường lớn Huyện ủy…

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ thi công Trường Tiểu học An Thuận. (Ảnh: Minh Mừng)

Đối với công trình giao thông, thủy lợi, huyện tiếp tục thi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp như: dự án sắp xếp, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng xã Thạnh Phong - gói 3; hạ tầng cơ cấu vùng tôm lúa khu vực xã Mỹ An, An Điền; đường ĐX.02 xã An Nhơn, ĐX.01 xã Thới Thạnh; gia cố mặt đê sông Cổ Chiên; cầu Hòa Lợi; xây mới 6 cửa cống trên đê 418, xã Phú Khánh… Chuẩn bị triển khai các công trình trong năm kế hoạch 2019 như: dặm vá đường huyện 28, 30…

Công tác xây dựng giao thông nông thôn tiếp tục được các địa phương triển khai thực hiện, qua đó đã đầu tư hơn 28km đường bê tông; đầu tư, cải tạo nâng cấp 1,9km đường nhựa; xây mới 25 cây cầu bê tông cốt thép với tổng nguồn vốn đầu tư các công trình hơn 55,5 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp 400 triệu đồng và hơn 650 ngày công lao động.