Hiệu quả từ công tác tuyên truyền đến thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/09/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Đại đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó, một phần kết quả quan trọng đó là hiệu ứng tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, từ đó, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo đó, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bình Đại thường xuyên phối hợp Văn phòng tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới cho các thành viên ban Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến xã và Ban phát triển các ấp. Cấp phát 28 ngàn tờ bướm tuyên truyền, 284 sổ tay hướng dẫn, 462 bộ tài liệu xây dựng nông thôn mới, xây dựng 9 cụm, 132 tấm panô tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới ở các xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi, tổ hội, Tổ NDTQ để nâng cao nhận thức của của nhân dân về mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để người dân tích cực tham gia.

Nhân dân Bình Đại tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: Tuyết Mai)

Bên cạnh đó, Bình Đại còn lồng ghép với Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đã tổ chức 545 cuộc tuyên truyền với trên 21.800 lượt người tham dự, 2.895 cuộc tọa đàm ở xã, ấp với trên 43.676 lượt người tham dự với nội dung bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí, 15 phần việc hộ gia đình, qua đó, đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện và giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đồng thời, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới" cũng được triển khai và thực hiện rộng khắp trên địa bàn huyện. Hàng năm, Bình Đại tập trung thực hiện nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, kiểm tra tái công nhận và nâng chất các ấp văn hóa, gắn phát triển văn hóa với xây dựng nông thôn mới.

Qua tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, người dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện trong công tác quy hoạch, Đề án nông thôn mới cấp xã, tham gia giám sát và thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn. Đồng thời, tham gia đóng góp kinh phí, công lao động để thực hiện các công trình theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn từ trung ương, tỉnh, huyện, người dân Bình Đại đã đóng góp hơn 47,6 tỷ đồng, đặc biệt đóng góp kinh phí xây dựng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong 10 năm, huyện Bình Đại đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 877 tuyến đường với tổng chiều dài 474,66km, kinh phí 330 tỷ đồng. Xây mới, nâng cấp, sửa chữa 160 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí 27,67 tỷ đồng. Các công trình cống đập, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng, nạo vét định kỳ đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh. Cụ thể, huyện thực hiện 263 công trình nạo vét thủy lợi nội đồng, sửa chữa cống, đê bao nhằm ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh với tổng kinh phí 53,64 tỷ đồng.

Nhân dân Bình Đại tập trung chăm lo phát triển kinh tế. (Ảnh: Tuyết Mai)

Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân Bình Đại đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho chính mình. Theo đó, người dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả như: Mô hình dừa kết hợp xen canh cây có múi, mô hình nuôi vọp thương phẩm, mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm, mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi dê, mô hình nuôi tôm hai giai đoạn...Từ năm 2010 đến nay, huyện đã thành lập mới 10 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, nâng tổng số hiện nay toàn huyện có 16 HTX. Có 162 tổ hợp tác nông nghiệp, phi nông nghiệp được thành lập theo Nghị định 151 của Chính phủ, với trên 2.000 thành viên tham gia. Qua đó đã nâng cao năng suất cây trồng, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 40 triệu đồng/người/năm, tăng 22,24 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 16,73% giảm còn 6,75% đến cuối năm 2018.

Song song đó, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường trên địa bàn huyện qua công tác tuyên truyền được các tầng lớp dân dân tích cực hưởng ứng, đồng tình. Theo đó, kết quả trên các lĩnh vực đạt khá tốt, trường lớp xây dựng khang trang, hệ thống trường học được mở rộng, chất lượng giáo dục nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến xã được đầu tư đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh, có 19/19 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,5%.

Đến nay, huyện Bình Đại có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thới Lai đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 7 tiêu chí.