Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/10/2019 | Tác giả: Việt Cường

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Chợ Lách đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, làm dấy lên phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, vận động được xem là một trong những giải pháp chủ yếu trong suốt quá trình xây dựng Nông thôn mới, hàng năm Mặt trận Tổ quốc đều có xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo tổ chức tuyên truyền, vận động đa dạng các hình thức, phù hợp từng thời điểm, từng địa phương, trong đó tập trung những tiêu chí mà người dân có điều kiện tham gia thực hiện và giám sát thực hiện; xây dựng chương trình hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động theo giai đoạn và hàng năm đã được các tổ chức thành viên góp ý, thống nhất phối hợp thực hiện, đặc biệt đã tạo được sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới thông qua việc hưởng ứng thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", nhất là việc tự giác thực hiện tốt các thiết chế văn hóa hộ gia đình, đóng góp đất đai và ngày công trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2010-2019.

MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách phát huy hiệu quả vai trò người dân tham gia xây dựng Nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Nổi bậc là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 10 năm qua đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 61 công trình dân sinh như: cầu, đường nông thôn, Trung tâm học tập cộng đồng,.... Trong đó có những mô hình tiêu biểu như: Vận động nhân dân thực hiện "Thắp sáng tuyến đường văn minh", thành lập "Tổ nhóm thu gom rác thải", "Vận động xây dựng các thiết chế văn hóa, chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp" góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc vận động "Quỹ vì người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội. Phát động tháng cao điểm Vì người nghèo hàng năm, trong 10 năm qua "Quỹ vì người nghèo" đã hỗ trợ xây dựng 867 căn nhà cho hộ nghèo, sửa chữa 249 căn, trợ cấp khó khăn đột xuất cho gần 9.000 lượt đối tượng; tặng học bổng - học phẩm cho 2.100 em học sinh nghèo, vận động khám chữa bệnh cho 30.000 lượt người nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất cho 6.500 hộ gia đình, đã góp phần cùng Chính quyền địa phương thực hiện đạt nhiều tiêu chí và xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa,  Mặt trận Tổ quốc chú trọng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín di đoan. Huyện hiện có 90/90 ấp, khu phố đều có tụ điểm sinh hoạt văn hóa, có 713 câu lạc bộ, nhóm sở thích, 102 sân thể thao góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN các cấp trong huyện Chợ Lách còn tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, làm làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức như tổ chức đối thoại, thông qua việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp,...; hướng dẫn các xã đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới tổ chức lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Kết quả tỷ lệ người dân hài lòng đạt rất cao, thể hiện vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng Nông thôn mới thời gian qua, quyết tâm xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, Mặt trận Tổ quốc VN từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền từ tập trung "phổ biến chủ trương" sang "hành động cụ thể", đặc biệt là thực hiện tốt "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", khơi dậy phong trào, thu hút toàn xã hội tham gia giữ vững và nâng chất tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện tốt phong trào "Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới".