Mỏ Cày Bắc thành lập hợp tác xã Phước Mỹ Trung

Ngày đăng bài: 08/10/2019 | Tác giả: Nguyễn Hiệp

Xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) Phước Mỹ Trung nhiệm kỳ 2019 - 2024.

HTX Phước Mỹ Trung được thành lập có 60 thành viên với vốn điều lệ 300 triệu đồng. HTX hoạt động với các ngành nghề như: trồng cây ăn quả, hoạt động dịch vụ chăn nuôi, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn, buôn bán nông sản nguyên liệu và động vật sống, buôn bán thực phẩm và đồ uống, hoạt động thú y, buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp,…

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát HTX Phước Mỹ Trung ra mắt hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

HTX được thành lập với các mục tiêu hợp tác tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; giữ gìn và phát huy thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; phát triển sản xuất, tạo thêm thu nhập và việc làm cho thành viên.

Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị 5 thành viên, ban giám đốc 3 thành viên, ban kiểm soát 3 thành viên, ông Bùi Minh Chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Phước Mỹ Trung nhiệm kỳ 2019 - 2024.