Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích năm 2019

Ngày đăng bài: 11/10/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Để chuẩn bị cho báo cáo tổng hợp tiến độ xây dựng nông thôn mới trình Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp tháng 10 năm 2019, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra, đánh giá tiến độ xây dựng xã nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 và 2019 (các xã chưa được công nhận), ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của địa phương để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh cho ý kiến, giải quyết giúp các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tuyến đường vào trung tâm xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách cơ bản được hoàn thành (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các xã, đến nay xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí, đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về huyện thẩm tra, có 12 tiêu chí và 01 chỉ tiêu đã được sở, ngành tỉnh có văn bản công nhận đạt gồm tiêu chí số 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, chỉ tiêu 14.3; Còn lại 06 tiêu chí và 02 chỉ tiêu đã được các sở, ngành tỉnh kiểm tra, thẩm định nhưng chưa có văn bản công nhận đạt gồm tiêu chí số 2, 3, 5, 6, 16, 18, chỉ tiêu 14.1, 14.2.

Xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí, đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó còn 05 tiêu chí chưa có văn bản công nhận của các sở, ngành tỉnh là 2, 6, 16, 17, 19 (04 tiêu chí đã thẩm định gồm tiêu chí số 2, 6, 16, 17).

Xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí, đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó còn 09 tiêu chí chưa có văn bản công nhận của các sở, ngành tỉnh là 2, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19 (trong đó 04 tiêu chí đã thẩm định gồm tiêu chí số 2, 3, 6, 16).

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng và qua báo cáo của địa phương, ông Bùi Văn Lâm đánh giá cao sự quyết tâm, nổ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhìn chung các xã đều đã đạt được khối lượng nhất định trong thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, nhất là các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trường Mẫu giáo Thới Thạnh, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đang thi công. (Ảnh: Hữu Lộc)

Tuy nhiên, để hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng tiến độ đặt ra, ông Bùi Văn Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, xã cần có kế hoạch phân công và kiểm tra thường xuyên từng cán bộ phụ trách đầu việc cụ thể như công việc hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đối với xã Thới Thạnh), theo dõi và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,...

Tập trung công tác uyên truyền, vận động người dân tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, dọn dẹp nhà cửa, vườn tượt, các tuyến đường,....Đối với các tiêu chí đã đạt nhưng chưa được công nhận, địa phương nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành tỉnh và đề nghị thẩm định, công nhận đạt tiêu chí. Thực hiện tốt công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình, các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời liên hệ trực tiếp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh.