Thành phố Bến Tre thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Ngày đăng bài: 11/10/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Xác định An sinh xã hội là một trong những công tác rất quan trọng cho sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thời gian qua, thành phố Bến Tre đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, hiệu quả để công tác an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và góp phần đưa kinh tế - xã hội tăng trưởng toàn diện, bền vững.

Từ đầu năm đến nay, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Bến Tre được chú trọng. Thành phố tổ chức tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã, phường và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 các trường THPT, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn .v.v. Qua đó, đã giới thiệu việc làm cho 3.365/3.200 lao động, đạt tỷ lệ 105,16% chỉ tiêu được giao. Trong đó, giải quyết việc làm mới 1.509/1.207 lao động, đạt tỷ lệ 125,02%; đưa 95/90 lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Nhật Bản: 89 lao động, Đài Loan: 03 lao động và Hàn Quốc 03 lao động).

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đối với người có công, gia đình chính sách cũng được tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xác nhận miễn, giảm tiền sử dụng đất với người có công và thân nhân người có công, con liệt sỹ 37 trường hợp; bàn giao và đưa vào sử dụng 12 căn nhà tình nghĩa với số tiền 882 triệu đồng. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp bàn giao, đưa vào sử dụng 24 căn nhà tại Làng Hữu nghị Việt - Hàn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã có 50 căn nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng, trong đó có 7 nhà đại đoàn kết, 41 nhà tình thương, 01 mái ấm tuổi già, 01 mái ấm tình thương với kinh phí xây dựng gần 2,8 tỷ đồng.

Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. (Ảnh: Phương Thảo)

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao mức sống chung của nhân dân, thành phố còn chú trọng công tác xoá đói giảm nghèo. Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, chương trình và huy động nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo như: hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về hỗ trợ cho vay ưu đãi, phát triển đào tạo nghề, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, phường. Tính đến cuối tháng 6-2019, thành phố Bến Tre còn 474 hộ nghèo với 1.078 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,37% và 381 hộ cận nghèo với 1.258 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,10%.

Việc thực hiện Đề án sinh kế giảm nghèo bền vững được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Thành phố tiếp tục duy trì các mô hình giảm nghèo cho 60 hộ tham gia phát triển sinh kế: trồng trọt, chăn nuôi 29 hộ; (04 hộ); kinh doanh mua bán 26 hộ; đi lao động ở nước ngoài (05 hộ). Hiện đã có 19 hộ đã thoát nghèo. Tuy nhiên hiệu quả mang lại từ các mô hình chưa cao, nguyên nhân là do các hộ gia đình không có kỹ thuật chăn nuôi; một vài hộ không có quyết tâm để vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những kết quả dạt được, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố cũng còn một số khó khăn như: công tác vận động lao động nông thôn tham gia các lớp học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ số lượng còn ít; việc giải quyết các đối tượng ăn xin, lang thang trên địa bàn thành phố chưa có giải pháp triệt để; Đề án sinh kế giảm nghèo bền vững trên địa bàn thực hiện hiệu quả chưa cao do ít hộ tham gia, các mô hình chưa nổi bật và sự quyết tâm thoát nghèo của người dân chưa cao.

Để công tác đảm bảo an sinh xã hội thực sự là nền tảng cho sự phát triển bền vững, trong thời gian tới, thành phố Bến Tre sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung các nguồn lực thực hiện an sinh xã hội. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại các địa phương; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; thẩm định, xác minh, ra quyết định các trường hợp mới phát sinh mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Có thể thấy, từ những nỗ lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Bến Tre thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, hướng đến thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.