Thạnh Phú phát huy hiệu quả Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 28/10/2019 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 13/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú đã ban hành Kế hoạch số 50 về việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2648, ngày 26/10/2016 về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án, qua 3 năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện được kéo giảm bình quân hơn 2,5%/năm.

Nếu như đầu năm 2016 toàn huyện có hơn 6.000 hộ nghèo với tỷ lệ  trên 17% và hơn 2.000 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ gần 6% thì qua điều tra, rà soát sơ bộ, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm 2019 còn trên 6% và hộ cận nghèo còn gần 4% với hơn 4.000 hộ nghèo, cận nghèo. Tính đến tháng 8.2019, có gần 940 hộ tham gia Đề án đã thoát nghèo và thoát cận nghèo đạt tỷ lệ gần 40%.

Việc triển khai thực hiện Đề án được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác triển khai, thực hiện Đề án luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và hướng dẫn cách làm ăn, lao động được đào tạo nghề miễn phí và giới thiệu việc làm; được cấp bảo hiểm y tế khám chữa bệnh; học sinh, sinh viên được vay vốn học tập. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính Phủ đã giúp cho hộ nghèo có điều kiện cải thiện nhà ở.

Hộ ông Nguyễn Văn Sữa ở xã Đại Điền thoát nghèo nhờ tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững. (Ảnh: Văn Minh)

Bên cạnh đó, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư nhiều nguồn vốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đa số hộ nghèo, cận nghèo đều có ý thức vươn lên thoát nghèo nên đã sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, phấn đấu làm ăn hiệu quả, đã thoát nghèo và một số vươn lên khá, giàu.  

Thời gian tới, huyện Thạnh Phú tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là đối với người nghèo, cận nghèo tham gia Đề án để họ nhận thức có định hướng vươn lên trong việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để tạo được sự tăng trưởng cao và ổn định, tiếp tục tăng số lượng và cơ cấu vốn đầu tư chung cho cộng đồng để nâng cao đời sống của Nhân dân nói chung và của hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án nói riêng.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập. Ngoài nguồn lực đầu tư từ ngân sách, tăng cường vận động, tranh thủ nhiều nguồn lực hỗ trợ, đầu tư và thống nhất quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho mục tiêu giảm nghèo như: vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn từ nguồn đảm bảo xã hội của địa phương, vốn đầu tư cho hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.