Thành phố Bến Tre trao kinh phí thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2019

Ngày đăng bài: 30/10/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre vừa tổ chức trao kinh phí thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2019 cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hộ gia đình được hỗ trợ vốn. (Ảnh: Phương Thảo)

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre đã trao kinh phí thực hiện sinh kế cho 5 hộ gia đình gồm: hộ Lê Thị Ba - ấp Nhơn An, xã Nhơn Thạnh 5 triệu đồng; hộ Nguyễn Thị Bé Tư - ấp 3, xã Nhơn Thạnh 5 triệu đồng; hộ Đặng Thanh Hùng - ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng 10 triệu đồng; hộ Bùi Thanh Hà - ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An 15 triệu đồng và hộ Nguyễn Văn Thưởng - ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An 15 triệu đồng. Số vốn trên được các hộ gia đình sử dụng để cải tạo vườn; chăn nuôi; mở quán. Tổng kinh phí 50 triệu đồng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bến Tre hỗ trợ.