Xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 02/12/2019 | Tác giả: Trương Hùng

Sáng ngày 01/12/2019, UBND huyện Chợ Lách đã long trọng tổ chức Lễ công bố xã Hòa Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là một trong hai xã cuối cùng của huyện được công nhận xã nông thôn mới để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đoàn Văn Đảnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Chợ Lách cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Hòa Nghĩa đến dự.

Đại biểu dự Lễ công bố. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa - Phạm Hồng Sơn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, huyện, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, xã Hòa Nghĩa đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" của xã Hòa Nghĩa đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập trao Bằng công nhận xã Hòa Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Trương Hùng)

Qua 9 năm, xã đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt trên 180 tỷ đồng, trong đó ngân sách (tỉnh, huyện, xã) chiếm 33,72%, nhân dân đóng góp 25,3% (trên 45,5 tỷ đồng), vốn vay tín dụng chiếm 35,76%, phần còn lại là các nguồn khác.

Từ nguồn vốn huy động được, xã đã đầu tư xây dựng các công trình theo tiêu chí nông thôn mới. Nhiều tuyến đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến huyện, đường trục ấp, liên ấp, ngõ xóm đã được xây dựng đạt chuẩn với tổng chiều dài trên 10km. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%. Trên địa bàn xã hiện có 4 trường học. Các thiết chế văn hóa, chợ, bưu điện, viễn thông,… đều được xã quan tâm đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các chính sách an sinh xã hội như giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn đã được xã quan tâm thực hiện tốt, từ đó góp phần làm cho đời sống người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định là 86,02%, lao động có việc làm đạt 90,77%, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,36%. Xã tích cực vận động đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Nghĩa với 92 thành viên, cùng với 34 tổ hợp tác hiện có. Từ đó, kinh tế ngày càng phát triển, số hộ khá giàu tăng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,53 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách - Trần Văn Đém phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách - Trần Văn Đém cho rằng những kết quả mà xã Hòa Nghĩa đạt được hôm nay rất đáng trân trọng và tự hào. Nhưng, chặng đường phía trước của xã nói riêng, huyện Chợ Lách nói chung còn nhiều thách thức, nhiều việc phải làm. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; Tập trung huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ - du lịch, đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu trao Bằng khen của UBND tỉnh và thưởng công trình 50 triệu đồng cho cán bộ và nhân dân xã Hòa Nghĩa. (Ảnh: Trương Hùng)

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và thưởng công trình trị giá 50 triệu đồng cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Nghĩa; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Hòa Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; tặng Bằng khen cho 15 cá nhân đóng góp vật chất xây dựng nông thôn mới xã Hòa Nghĩa. Ngoài ra, UBND huyện Chợ Lách và xã Hòa Nghĩa cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân.