Phú Nhuận giữ vững danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới sau 5 năm được công nhận

Ngày đăng bài: 04/12/2019 | Tác giả: Hồng Quốc

Đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre do ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn vừa đến xã Phú Nhuận để thẩm định, công nhận lại danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới sau 05 năm được công nhận.

Là xã đầu tiên của thành phố Bến Tre được công nhận xã NTM năm 2014, sau 05 năm được công nhận, xã Phú Nhuận có bước thay đổi khá toàn diện, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, giao thương của người dân, cảnh quan môi trường thường xuyên được tôn tạo, an ninh trật tự được giữ vững. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tính từ năm 2015 đến tháng 9/2019 xã vận động "Quỹ vì người nghèo" gần 150 triệu đồng, bằng nhiều nguồn lực đã hỗ trợ xóa 10/10 căn nhà tạm bợ, số hộ cận nghèo tính đến năm 2019 còn 17 hộ, hộ nghèo còn 16 hộ. Bên cạnh đó, xã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất gắn với tham gia kinh tế hợp tác, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghĩ dưỡng qua đó cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, thống kê đến nay thu nhập bình quân đầu người xã đạt 44,5 triệu đồng/người/năm tăng 13 triệu đồng/người năm so năm 2015.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Phú Nhuận tiếp tục được đầu tư, mở rộng. (Ảnh: Hồng Quốc)

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, NTM có nhiều chuyển biến, hàng năm tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đều đạt trên 98%, có trên 80% hộ gia đình có hàng rào cây xanh và kiên cố; 100% ấp được công nhận ấp văn hóa, tình hình an ninh trật tự ổn định, công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đạt nhiều kết quả, từ năm 2015-2019 xã vận động nhân dân thực hiện 15 công trình giao thông, 11 công trình chiếu sáng với kinh phí thực hiện trên 2,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 740 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 03/03 ấp của xã về cảnh quan môi trường, tình hình phát triển kinh tế người dân, công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận kết quả xã Phú Nhuận đạt được qua 05 năm thực hiện nâng chất các tiêu chí xã văn hóa NTM. Đồng thời, lưu ý thời gian tới xã cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động về xây dựng đời sống văn hóa theo hướng sâu, rộng, sát, thu hút nhiều thành phần cùng tham gia phong trào, đặc biệt là tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thường xuyên vận động tổ chức phát quang dọc các tuyến đường liên xã, ấp nạo vét hệ thống cống rãnh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; quan tâm củng cố nâng chất các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất theo hướng thị trường, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm gắn với khai thác tiềm năng lợi thế về du lịch sinh thái và du lịch nghĩ dưỡng. Chú trọng quản lý tốt tình hình ANTT, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về ANTT, thu hút sự tham gia của người dân nhằm bảo đảm môi trường nông thôn lành mạnh, an toàn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả nâng chất xã Văn hóa NTM Phú Nhuận sau 05 năm được công nhận, kết quả có 24/24 phiếu đánh giá tốt đạt tỷ lệ 100%.