Năm 2020, Giồng Trôm phấn đấu đưa 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ngày đăng bài: 05/02/2020 | Tác giả: Diệu Hiền

Năm 2019, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn luôn được các ngành, cơ sở trên địa bàn huyện Giồng Trôm chú trọng thực hiện, bằng nhiều giải pháp, tập trung hướng vào người lao động, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về đưa người đi lao động nước ngoài có hợp đồng với nhiều hình thức, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động đưa người đi lao động nước ngoài có hợp đồng có uy tín tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn. Qua đó, năm 2019 toàn huyện Giồng Trôm có 381 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 190,5% so kế hoạch, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3.062 hộ chiếm tỷ lệ 5,67% .

Năm 2020, huyện Giồng Trôm tiếp tục xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là giải pháp đột phá trong thực hiện Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và giảm nghèo bền vững theo tinh thần Chỉ thị số 22 ngày 6 tháng 12 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy: "Đi học nghề, về làm chủ, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là bắt đầu khởi nghiệp", góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện.

Giồng Trôm thường xuyên tổ chức Hội thảo giới thiệu các Chương trình lao động có thời hạn ở nước ngoài. (Ảnh: Hoàng Minh)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm - Nguyễn Minh Trung cho biết, năm 2020 là năm "Bứt phá về đích", huyện Giồng Trôm sẽ phấn đấu đưa 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để thực hiện đạt kế hoạch, huyện sẽ làm tốt công tác đào tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là công tác giáo dục định hướng, đào tạo kỹ thuật trước khi giới thiệu lao động tham gia làm việc tại các thị trường ngoài nước".

Để làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn đấu với mục tiêu đặt ra, huyện Giồng Trôm sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng; Tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã, bằng pa-nô, áp phích hoặc lồng ghép trong các hoạt động ở địa phương như: các cuộc đối thoại với người nghèo, các buổi họp mặt, họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi tổ hội,.. để giúp người dân có đầy đủ thông tin về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để đăng ký tham gia.

Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo để tạo nguồn lao động; Triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là các chương trình hỗ trợ vay vốn. Tổ chức các hoạt động: đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết… tạo điều kiện cho lao động được học tập ít tốn kém chi phí, đồng thời chuẩn bị đầy đủ kiến thức để chủ động lựa chọn đơn hàng trước khi tham dự phỏng vấn.

Đồng thời, huyện thường xuyên cung cấp thông tin cho người lao động đối với những doanh nghiệp có đơn đặt hàng, mức chi phí và thời gian đào tạo hợp lý, có trách nhiệm cao trong xử lý rủi ro đối với người lao động. Đồng thời, theo dõi quá trình tham gia đi làm việc ở nước ngoài của người lao động từ khi đăng ký đến khi xuất cảnh và trong suốt thời gian làm việc ở nước ngoài đến khi về nước để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để kịp thời phát hiện và kiến nghị về trên xử lý những trường hợp phát sinh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, góp phần ngăn ngừa tình trạng người lao động bị lợi dụng trong quá trình tham gia đi làm việc ở nước ngoài.