Thạnh Phú ký kết thực hiện nhiệm vụ lao động việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo

Ngày đăng bài: 04/03/2020 | Tác giả: Văn Minh

UBND huyện Thạnh Phú vừa tổ chức Hội nghị Ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ lao động việc làm, đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài và giảm nghèo năm 2020.

Theo đó, huyện Thạnh Phú tổ chức ký kết phối hợp giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện với các ngành, mặt trận, đoàn thể huyện liên quan và ký kết trách nhiệm giữa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Nội dung ký kết là tập trung các giải pháp giải quyết việc làm lao động nông thôn thông qua phát triển kinh tế, đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, các dự án đầu tư phát triển ở địa phương để giải quyết việc làm cho 4.800 lao động, trong đó giải quyết việc làm mới 2.000 lao động, chuyển đổi nghề nghiệp 2.800 lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị tư vấn tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa 100 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo chỉ tiêu của năm 2020.

Nghi thức ký kết thực hiện các nội dung thi đua. (Ảnh: Văn Minh)

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, tập trung các giải pháp hỗ trợ thông qua Đề án Đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững để kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện được kéo giảm từ 2% trở lên. Trong đó, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 3% - 4%/năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú lưu ý các ngành và các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền gần hơn với người dân, người lao động và hướng đến tính hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các vấn đề lao động việc làm, đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài và giảm nghèo. Tạo mối gắn kết giữa các địa phương, người lao động và công ty, doanh nghiệp trong đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chú trọng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể và địa phương có sự vào cuộc nhịp nhàng, đồng bộ hơn nữa trong công tác giảm nghèo.