Bình Đại đẩy mạnh đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 27/03/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn tại các địa phương trên địa bàn huyện Bình Đại luôn được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện, với sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức sát thực đời sống hàng ngày, từ đó đã mang lại nhiều kết quả nhất định, góp phần giúp huyện nâng cao tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm từ 3 xã đạt năm 2018 lên 6 xã năm 2019.

Đến nay, huyện Bình Đại có 6 xã được công nhận đạt tiêu chí số 17: Môi trường và An toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Phú Thuận, Long Hòa, Thới Thuận, Châu Hưng, Lộc Thuận, Thạnh Phước. Năm 2019, huyện đã ưu tiên đẩy mạnh hỗ trợ các xã tích cực, chủ động trong xây dựng các khu gom rác tập trung, vận động người dân đăng ký thu gom rác, tích cực tuyên truyền cho người dân và tổ chức, cơ sở kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn các xã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, huyện còn thực hiện hiệu quả cuộc vận động " xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" lồng ghép việc tuyên truyền chủ trương thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào các buổi họp chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, tọa đàm,..., có 34.947 hộ tham gia, đạt trên 82%. Kết quả năm 2019 có 230 hộ đạt mới 8 tiêu chí, vượt chỉ tiêu 130%, có 45/40 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, vượt 12,5%.

Nhân dân Bình Đại tích cực phát quan đảm bảo môi trường nông thôn. (Ảnh: Thanh Hương)

Thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trong năm, huyện Bình Đại đã vận động được 671 hộ xây dựng hố xí tự hoại, 329 hộ tham gia an toàn vệ sinh thực phẩm, ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát hoang hơn 276 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ đó, cuối năm 2019, toàn huyện tăng thêm 3 xã thực hiện đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm là: Châu Hưng, Lộc Thuận và Thạnh Phước. Trong đó, xã Châu Hưng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 2 xã Thạnh Phước, Lộc Thuận phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Để giữ vững tiêu chí số 17 tại các xã đã đạt chuẩn và tiếp tục nâng cao tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm tại các xã chưa đạt, nhất là 3 xã đang trong thời gian đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 gồm: Thạnh Phước, Lộc Thuận, Thới Lai, huyện Bình Đại đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân về sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, quản lý nghĩa trang theo quy hoạch, thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải và vận động từng hộ gia đình khôi phục lại hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư.