Thành phố Bến Tre thành lập mới hơn 900 doanh nghiệp

Ngày đăng bài: 27/03/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Xác định việc củng cố và phát triển doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng lớn mạnh là yêu cầu quan trọng trong việc giữ vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thời gian qua, Thành phố Bến Tre tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", đạt nhiều kết quả rõ nét, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực "khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp".

Qua 04 năm thực hiện, thành phố có 940 doanh nghiệp, 4.598 hộ kinh doanh cá thể, 09 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác được thành lập mới. Lực lượng này đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương, hàng năm nguồn thu ngân sách của thành phố đều đạt và vượt dự toán với mức tăng bình quân 15%/năm.

Hoạt động sản xuất Công ty Giấy - Bao bì Nam Việt. (Ảnh: Hồng Quốc)

Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của phong trào Khởi nghiệp, phát triển doanh nhiệp trong hệ thống chính trị mà đặc biệt là nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp được nâng lên. Qua 02 lần tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" (từ năm 2017 đến năm 2018), thành phố đã thu hút sự tham gia của 25 ý tưởng khởi nghiệp, kết quả đã trao 05 giải nhì, 05 giải ba và 07 giải khuyến khích, đã thực sự tạo sự lan tỏa, thúc đẩy hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong cộng đồng. Không dừng lại ở những hội thi, thành phố còn chủ động tạo kết nối giữa các doanh nghiệp với tác giả của ý tưởng đoạt giải giúp 02 bên có thêm cơ hội hợp tác tiến đến triển khai các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng.

Bên cạnh đó, thành phố Bến Tre còn tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thông qua việc tổ chức cho các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn có cơ hội quảng bá, giao thương sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh… Phối hợp tốt với Trung tâm Xúc tiếp Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh trực tiếp đến thăm và hỗ trợ các Doanh nghiệp khởi nghiệp đang gặp khó khăn như dự án kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Sâm Đất Hoàng Minh Tuấn... tư vấn cho một số cá nhân có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp, vận động tạo ra những sản phẩm mới để giới thiệu ra thị trường.

Đồng thời, thành phố quan tâm thực hiện nhiều giải pháp thiết thực sát thực tế để hổ trợ hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp như: tăng cường công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuân lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh, cụ thể: rút ngắn thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế từ 6 ngày như trước xuống còn 03 ngày. Tổ chức và duy trì cà phê khởi nghiệp vào thứ 7 tuần thứ nhất hàng tháng, qua đây tạo điều kiện để lãnh đạo thành phố trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tiếp nhận thông tin, kiến nghị, giúp doanh nghiệp tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Du lịch là một trong những ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu của thành phố. (Ảnh: Hồng Quốc)

Thời gian tới, thành phố Bến Tre tập trung quyết liệt hơn nữa để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", hướng vào một số nội dung trọng tâm gồm: Tổ chức đa dạng và thiết thực các hoạt động truyền thông khởi nghiệp bám sát từng nhóm đối tượng chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; từng phòng, ban chuyên môn mà trực tiếp là cán bộ tiếp xúc giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp phải thực sự thay đổi tư duy từ quản lí sang phục vụ tạo điều kiện nhanh nhất cho doanh nghiệp để cải thiện và nâng cao hơn nữa môi trường đầu tư - kinh doanh của thành phố.

Đồng thời, thành phố sẽ thực hiện công khai rộng rãi các qui hoạnh, kế hoạch, dự án nhất là đối với lĩnh vực đất đai, thuế để doanh nghiệp và người dân được tiếp cận tốt nhất; Tổ tư vấn, xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nhất là trong lĩnh vực thuế và chính sách bảo hiểm với người lao động để hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, sau khi hộ đã chuyển đổi lên doanh nghiệp tiếp tục quan tâm động viên giúp sức để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của thành phố Bến Tre.