Thành phố Bến Tre tăng cường các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ngày đăng bài: 15/05/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa ban hành kế hoạch số 1627, ngày 11/5/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể thành phố và UBND xã, phường tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, gắn với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống ma túy của Chính phủ các giai đoạn nhằm nâng cao nhận thức và huy động chung tay của cộng đồng trong thực hiện Chỉ thị 36.

Đối với các cơ quan, phòng ban chuyên môn, xã, phường cần tập trung lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ nhân dân tự quản, khu dân cư, tập trung vào tầng lớp thanh thiếu niên và số đối tượng có nguy cơ cao. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em tham gia phòng, chống ma túy.

Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi người dân nâng cao khả năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, cần rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma túy, lạm dụng ma túy trên địa bàn thành phố, nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cai nghiện để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy.

Thành phố Bến Tre trên đường xây dựng thành phố xanh, hiện đại. (Ảnh: Hồng Quốc)

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an xã, phường phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy ở các địa bàn phức tạp về ma túy; tổ chức thực hiện các đợt tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng phạm tội ma túy.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện các đối tượng, đường dây lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở địa phượng.

Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ,…) trên địa bàn thành phố, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Chủ động phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với chủ cơ sở đầu tư, kinh doanh để xảy ra tội phạm về ma túy tại cơ sở của mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng tráp phép chát ma túy.

Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách người nghiện và người sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp; tích cực phối hợp thu thập tài liệu, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện phù hợp. Phấn đấu tăng dần số xã, phường không có tệ nạn ma túy; ngăn chặn phát sinh người nghiện mới, giảm tỉ lệ người sử dụng ma túy.

Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức, quản lý công tác cai nghiện; đề xuất tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. 

Riêng Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố - Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; triển khai các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy. Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện việc xác định tình trạng nghiện và nâng cao năng lực điều trị cho người nghiện ma túy. Tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; triển khai các giải pháp điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp; quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng trong y học, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.