Xây dựng đời sống văn hoá, Thông tin và Truyền Thông nông thôn

Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí tại 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng bài: 19/10/2017| Tác giả: Hữu Lộc
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018, từ ngày 02 - 12/10/2017.

Chợ Lách kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Long Thới

Ngày đăng bài: 13/10/2017| Tác giả: Cao Khiết
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách vừa có buổi làm việc với xã Long thới về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới.

Chợ Lách tập trung nhiều giải pháp trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 13/10/2017| Tác giả: Đan Hồ
Trong 09 tháng đầu năm 2017, huyện Chợ Lách đã huy động được 32,4 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trung bình số tiêu chí đạt của các xã trên địa bàn là 12,1 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Bộ tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn thực hiện xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, số tiêu chí tự đánh giá đạt của các xã đã giảm so với đầu năm: Vĩnh Thành, Phú Phụng giảm 01 tiêu chí; Long Thới, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa, Hưng Khánh Trung B giảm 03 tiêu chí; Vĩnh Hòa giảm 05 tiêu chí. Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách đã chỉ đạo các xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới quý IV/2017.

Xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm tập trung hoàn chỉnh 19 tiêu chí nông thôn mới để được công nhận trong năm 2017

Ngày đăng bài: 03/10/2017| Tác giả: Kim Phụng
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Giồng Trôm vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành.

Thới Thuận tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 27/09/2017| Tác giả: Thanh Hương
Năm 2011, thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, chỉ đạt 6 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã đã hoàn thành 16 tiêu chí và đang dồn lực thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, môi trường, để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Mỹ Hòa cần huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/09/2017| Tác giả: Trà Dũng
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri giai đoạn 2016 - 2020 vừa tổ chức họp giao ban đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 21/09/2017| Tác giả: Linh Đan
Sáng ngày 20/9/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Chỉ xét công nhận với những địa phương đã hoàn chỉnh 19 tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng bài: 15/09/2017| Tác giả: Thành Tân
Quan điểm của Ban chỉ đạo tỉnh là không đưa ra bỏ phiếu xét công nhận đối với những địa phương chưa hoàn chỉnh, còn nợ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đó là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, tại cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết 9 tháng năm 2017.

Thạnh Phú tập trung xây dựng xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 13/09/2017| Tác giả: Võ Thị Yến Nhi
9 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thạnh Phú đã tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa các xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Vĩnh Hòa phát huy sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 12/09/2017| Tác giả: Cao Khiết
Cùng với các xã trên địa bàn huyện Chợ Lách, Vĩnh Hòa đang ra sức xây dựng nông thôn mới. Mặc dù với xuất phát điểm thấp, điều kiện hạ tầng nông thôn, vị trí địa lý có nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của huyện. Nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt sự đồng thuận của người dân, Vĩnh Hòa đã tự đánh giá đạt 14 tiêu chí trong năm 2017. Đây là điều kiện để làm cơ sở đăng kí xã điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 theo lộ trình đề án huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới.