Giảm nghèo và An sinh Xã hội

Bà Wendy Matthews - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam khảo sát, đánh giá hiệu quả Dự án RADCC do Oxfam tài trợ thực hiện tại huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 07/12/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong chuyến đến thăm Bến Tre, ngày 5/12/2017, bà Wendy Matthews - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cùng Tổ chức Oxfam, Ban quản lý Dự án RADCC Bến Tre đến khảo sát, đánh giá hiệu quả Dự án RADCC do Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế New Zealand tài trợ thực hiện tại huyện Ba Tri.

Năm 2017, huyện Thạnh Phú giảm 2,62% hộ nghèo

Ngày đăng bài: 05/12/2017| Tác giả: Văn Minh
Qua kết quả bình nghị hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017, toàn huyện Thạnh Phú có hơn 4.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,9%, giảm 2,62% so đầu năm 2017; hộ cận nghèo gần 1.900 hộ, chiếm tỷ lệ 5,06%, giảm 0,42%. Đạt được những kết quả trên chính nhờ trong năm qua huyện đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, cải thiện chiều thiếu hụt.

Ba Tri thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 30/11/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong năm 2017, huyện Ba Tri đã tập trung các nguồn lực thực hiện đồng bộ và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân thoát nghèo. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ nghèo từng bước cải thiện, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn giám sát IFAD giám sát hoạt động Dự án AMD tại huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 14/11/2017| Tác giả: Văn Minh
Đoàn giám sát Ifad vừa đến huyện Thạnh Phú giám sát về hoạt động của Dự án AMD trên địa bàn huyện từ năm 2014 đến nay.

Huyện Bình Đại thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Ngày đăng bài: 06/11/2017| Tác giả: Tuyết Mai
Theo Quyết định số 131/QĐ ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Bình Đại có 6 xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển gồm: Thạnh Trị, Thừa Đức, Vang Quới Đông, Phú Vang, Phú Long, Đại Hòa Lộc. Theo kế hoạch, huyện Bình Đại sẽ triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại các xã này, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020, bình quân 2%/năm, đến cuối năm 2020, còn 4-5% hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra.

Đoàn chuyên gia IFAD giám sát giữa kỳ dự án AMD tại Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 06/11/2017| Tác giả: Kim Phụng
Đoàn chuyên gia IFAD vừa đến xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm giám sát và đánh giá giữa kỳ năm 2017 Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long AMD tại tỉnh Bến Tre.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Giồng Trôm phát huy vai trò hỗ trợ sinh kế giúp Hội viên thoát nghèo

Ngày đăng bài: 30/10/2017| Tác giả: Kim Phụng - Diệu Hiền
Thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, các ngành, đoàn thể huyện Giồng Trôm đã phát huy vai trò quan trọng trong việc triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế giúp hội viên nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững. Trong đó, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt vai trò này bằng nhiều mô hình hiệu quả.

Đan dây nhựa trên khung sắt góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại Hòa Lợi

Ngày đăng bài: 25/10/2017| Tác giả: Văn Minh
Giống như các địa phương khác trên địa bàn huyện Thạnh Phú, phần đông phụ nữ trong độ tuổi lao động ở xã Hòa Lợi thiếu việc làm; chỉ buôn bán, chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc làm thuê nên thu nhập không ổn định dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã còn cao.

Bình Đại tích cực dạy nghề, hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo thoát nghèo

Ngày đăng bài: 25/10/2017| Tác giả: Thanh Hương
Bình Đại là một trong 3 huyện biển của Bến Tre, có nền kinh tế đa dạng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Do đó, huyện rất quan tâm đến công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người dân, nhất là đối với người nghèo, cận nghèo, để giúp họ có cơ hội tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chợ Lách phát huy hiệu quả đề án đa dạng sinh kế và khởi nghiệp thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 13/10/2017| Tác giả: Cao Khiết
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đề án đa dạng sinh kế và chương trình khởi nghiệp thoát nghèo huyện Chợ Lách giai đoạn 2016 - 2020 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của người nghèo được hình thành. Nhờ đó, cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện, góp phần mở rộng độ bao phủ, tạo sự lan tỏa hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.