Giới thiệu Chương trình Nông thôn mới

Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí tại 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng bài: 19/10/2017| Tác giả: Hữu Lộc
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018, từ ngày 02 - 12/10/2017.

Sở TN&MT tổ chức Tọa đàm về thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Hoà

Ngày đăng bài: 13/10/2017| Tác giả: Nguyễn Minh Trí
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hoà (huyện Chợ Lách) tổ chức 09 buổi toạ đàm về thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại các ấp trên địa bàn xã.

Định mức hỗ trợ vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng bài: 27/09/2017| Tác giả: Thanh Ngân
Để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 15/9/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã ký ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND, ban hành hướng dẫn định mức hỗ trợ vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công

Ngày đăng bài: 25/09/2017| Tác giả: Thanh Ngân
Nhằm phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn và góp phần thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017, ngày 30/8/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 4062/UBND-TCĐT ngày 7 tháng 9 năm 2017 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 21/09/2017| Tác giả: Linh Đan
Sáng ngày 20/9/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Ban phát triển ấp

Ngày đăng bài: 19/09/2017| Tác giả: Thành Tân
Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho trên 750 cán bộ Ban phát triển ấp của 147 xã quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Vĩnh Hòa phát huy sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 12/09/2017| Tác giả: Cao Khiết
Cùng với các xã trên địa bàn huyện Chợ Lách, Vĩnh Hòa đang ra sức xây dựng nông thôn mới. Mặc dù với xuất phát điểm thấp, điều kiện hạ tầng nông thôn, vị trí địa lý có nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của huyện. Nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt sự đồng thuận của người dân, Vĩnh Hòa đã tự đánh giá đạt 14 tiêu chí trong năm 2017. Đây là điều kiện để làm cơ sở đăng kí xã điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 theo lộ trình đề án huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Bến Tre đưa nhiều sản phẩm đặc trưng tham dự Hội chợ OCOP Quảng Ninh

Ngày đăng bài: 08/09/2017| Tác giả: Thành Tân
Bến Tre đưa nhiều sản phẩm đặc trưng tham dự Hội chợ OCOP Quảng Ninh

Bến Tre đăng ký 5 mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng bài: 31/08/2017| Tác giả: Thành Tân
Bến Tre đăng ký 5 mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.

Sơn Đông huy động trên 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 31/08/2017| Tác giả: Ngọc Hân
Trong 9 tháng đầu năm 2017, xã Sơn Đông đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới được trên 1 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đóng góp 540 triệu đồng; cộng đồng dân cư đóng góp bao gồm tiền mặt, vật kiến trúc, đất đai, hoa màu, ngày công lao động … được trên 615 triệu đồng.