Đổi mới các hình thức tổ chức có hiệu quả ở nông thôn

Hội thi tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tuyên truyền viên giỏi về phong trào xây dựng nông thôn mới, giao thôn nông thôn 2018

Ngày đăng bài: 18/09/2018| Tác giả: Thành Tân
Tại huyện Ba Tri, Tỉnh Đoàn Bến Tre vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tuyên truyền viên giỏi về phong trào xây dựng nông thôn mới, giao thôn nông thôn 2018. Mỗi Huyện, Thành đoàn thành lập 01 đội gồm 05 thành viên tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày đăng bài: 10/09/2018| Tác giả: Thành Tân
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng bài: 30/08/2018| Tác giả: Duy Thanh
Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Tất Thắng làm việc tại Bến Tre

Ngày đăng bài: 23/08/2018| Tác giả: Duy Thanh
Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2018, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Tất Thắng đã có buổi làm việc vớiLãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩmtrên địa bàn tỉnh và tình hình sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện Ba Tri.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức ngày hội phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 09/08/2018| Tác giả: Kim Phụng
Ngày 8/8/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm tổ chức ngày hội phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2018.

Chợ Lách quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020

Ngày đăng bài: 07/08/2018| Tác giả: Thái Hòa
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Lách lần thứ XI đã xác định, đến năm 2020 huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định vấn đề đó, Huyện ủy Chợ Lách đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và triển khai rộng khắp trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo xã - thị trấn với mục đích nâng cao nhận thức và vận động sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, làm cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò chủ thể, lợi ích thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới.

Những điểm mới trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 01/08/2018| Tác giả: Yến Nhi
Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạnh phú, mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; việc huy động vốn trong cộng đồng dân cư... Song, huyện Thạnh Phú đã khắc phục khó khăn, thực hiện được nhiều kết quả khả quan cũng như thực hiện được nhiều mô hình, cách làm mới, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Bến Tre tập trung xây dựng Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 01/08/2018| Tác giả: Duy Thanh
Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 1697/KH-SNN về việc triển khai xây dựng Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020

Mô hình Hợp tác xã là để nâng cao thu nhập cho người dân, không phải để đạt tiêu chí xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/07/2018| Tác giả: Thành Tân
Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 tạihội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình 6 tháng đầu năm 2018 tổ chức ngày 25/7/2018. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tìm giải pháp xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 18/07/2018| Tác giả: Cao Khiết
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với UBND huyện Chợ Lách tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đến tham dự và chủ trì hội thảo.