Xây dựng đời sống văn hoá, Thông tin và Truyền Thông nông thôn

Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019

Ngày đăng bài: 06/03/2020| Tác giả: Việt Cường
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Chợ Lách vừa tổ chức thẩm định kết quả xây dựng “Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019.

Bình Đại tiếp tục duy trì, nâng chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày đăng bài: 04/03/2020| Tác giả: Tuyết Mai
Năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Bình Đại được duy trì, chất lượng có nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Giồng Trôm tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

Ngày đăng bài: 26/02/2020| Tác giả: Kim Phụng
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và công tác phổ cập bơi năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra nâng chất tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/02/2020| Tác giả: Thanh Ngân
Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí số 8 về thông tin và Truyền thông bao gồm 04 chỉ tiêu là: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài Truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Như vậy, theo hướng dẫn tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì đây là tiêu chí tương đối dễ đạt đối với các địa phương khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Thực tế, tính đến hết năm 2016, trong 147 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đều đánh giá đạt tiêu chí này.

Thành phố Bến Tre sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

Ngày đăng bài: 28/01/2020| Tác giả: Phương Thảo
UBND thành phố Bến Tre vừa tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), Công tác gia đình và Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị năm 2019.

Xã Phú Nhuận qua 05 năm thực hiện nâng chất xã Văn hóa Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 13/12/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Là 01 trong 02 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã Nông thôn mới (NTM), đến nay qua 05 năm thực hiện nâng chất các tiêu chí xã Văn hóa NTM, xã Phú Nhuận thành phố Bến Tre đã có bước thay đổi khá toàn diện, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng, cảnh quan môi trường thường xuyên được tôn tạo, an ninh trật tự được giữ vững.

Thành phố Bến Tre tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Ngày đăng bài: 09/12/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Theo thống kê, hiện thành phố Bến Tre có 17/17 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng hoạt động tại 17 xã, phường. Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm đầu tư của tỉnh, thành phố về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ - thể thao, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thì các đơn vị đã có nhiều nổ lực trong tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Châu Bình được công nhận danh hiệu xã Văn hóa Nông thôn mới sau 5 năm

Ngày đăng bài: 06/12/2019| Tác giả: Hoàng Minh
Ủy ban nhân dân xã Châu Bình vừa tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, sau năm năm.

Phú Nhuận giữ vững danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới sau 5 năm được công nhận

Ngày đăng bài: 04/12/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Bến Tre do ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn vừa đến xã Phú Nhuận để thẩm định, công nhận lại danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới sau 05 năm được công nhận.

Cục Văn hóa cơ sở kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 6 và 16 xã Quới Điền

Ngày đăng bài: 13/11/2019| Tác giả: Văn Minh
Đoàn cán bộ Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn vừa đến xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 06 và 16 của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.