Báo cáo chương trình Nông thôn mới

Chợ Lách quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020

Ngày đăng bài: 07/08/2018| Tác giả: Thái Hòa
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Lách lần thứ XI đã xác định, đến năm 2020 huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định vấn đề đó, Huyện ủy Chợ Lách đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và triển khai rộng khắp trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo xã - thị trấn với mục đích nâng cao nhận thức và vận động sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, làm cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò chủ thể, lợi ích thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới.

Bến Tre dự Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững tại tỉnh Điện Biên

Ngày đăng bài: 07/08/2018| Tác giả: Hữu Lộc
Sau 08 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cả nước có 3.370 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 53 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện tại cả nước vẫn còn 1.922 xã dưới 10 tiêu chí (trong đó có 103 xã dưới 05 tiêu chí), trong số đó có khoảng 363 xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt dưới 10 tiêu chí.

Những điểm mới trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 01/08/2018| Tác giả: Yến Nhi
Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạnh phú, mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; việc huy động vốn trong cộng đồng dân cư... Song, huyện Thạnh Phú đã khắc phục khó khăn, thực hiện được nhiều kết quả khả quan cũng như thực hiện được nhiều mô hình, cách làm mới, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Đoàn công tác tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và tập huấn cơ chế đầu tư xây dựng NTM tại Cần Thơ

Ngày đăng bài: 01/08/2018| Tác giả: Thanh Ngân
Trong các ngày từ 26 đến 27 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác của tỉnh Bến Tre gồm có lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cán bộ của 02 đơn vị đã đến Cần Thơ tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tập huấn cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Ông Đinh Ngọc Minh - Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.

Bình Đại tập trung xây dựng nông thôn mới tại 2 xãThới Thuận, Châu Hưng

Ngày đăng bài: 30/07/2018| Tác giả: Tuyết Mai
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bình Đại, 6 tháng đầu năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới tuy đạt được nhiều kết quả nhất định, nhưng tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn chậm, đặc biệt là 2 xã Thới Thuận, Châu Hưng. Trong những tháng cuối năm, huyện Bình Đại tập trung quyết liệt vào công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung xây dựng nông thôn mới tại 2 xã: Thới Thuận, Châu Hưng, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

Mô hình Hợp tác xã là để nâng cao thu nhập cho người dân, không phải để đạt tiêu chí xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/07/2018| Tác giả: Thành Tân
Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 tạihội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình 6 tháng đầu năm 2018 tổ chức ngày 25/7/2018. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ hoàn thành các công việc còn lại tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng bài: 26/07/2018| Tác giả: Hữu Lộc
Trong 09 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn là xã Bình Thành (huyện Giồng Trôm), Mỹ Hòa (huyện Ba Tri) và An Nhơn (huyện Thạnh Phú), 06 xã còn lại dự kiến sẽ được công nhận trong năm 2018. Ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 còn lại để nắm tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại tại các xã này. Thành phần tham dự cùng với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh bao gồm các sở, ngành có liên quan như Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chi cục Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các huyện và các xã được kiểm tra gồm xã Tân Thiềng, Long Thới (huyện Chợ Lách), xã An Thới (huyện Mỏ Cày Nam), xã Tân Thanh Tây (huyện Mỏ Cày Bắc) và xã Thới Thuận (huyện Bình Đại).

Hội Nông dân xã Vĩnh Thành tọa đàm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/07/2018| Tác giả: Cao Khiết
Ngày 17/7/2018, Hội Nông dân xã Vĩnh Thành phối hợp với Ban phát triển ấp Phú Hội tổ chức tọa đàm “Vai trò hội viên và hộ dân tham gia xây dựng nông thôn mới” tại ấp Phú Hội. Đại diện Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Hội Nông dân huyện Chợ Lách và hơn 30 hộ dân trên địa bàn ấp Phú Hội đã đến dự. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm.

Bến Tre tham dự Hội nghị toàn quốc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn 2018 - 2020 tại Bắc Giang

Ngày đăng bài: 17/07/2018| Tác giả: Duy Thanh
Từ ngày 13-14 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác tỉnh Bến Tre do ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Bắc Giang tham dự Hội nghị toàn quốc thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn 2018-2020 do Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì.

Tập trung nhiều giải pháp xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020

Ngày đăng bài: 10/07/2018| Tác giả: Thanh Ngân
Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh như: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du Lịch, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thủy lợi và Chi cục Phát triển nông thôn đến làm việc với Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Chợ Lách để khảo sát thực tế và họp bàn giải pháp, xác định lộ trình xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020.