Chương trình OCOP-BT

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre lần 2, năm 2019

Ngày đăng bài: 30/12/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre vừa tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lần 2 năm 2019.

Giồng Trôm tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Ngày đăng bài: 27/12/2019| Tác giả: Huỳnh Lâm
Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẫm cho đại diện các hội, ban, ngành đoàn thể huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 23/12/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Bến Tre tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu, quảng bá và xúc tiến hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh nhất là các tổ hợp tác, hợp tác xã có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, qua đó kết nối các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ các nông sản, đặc biệt là sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kiểm tra công tác triển khai chương trình OCOP tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 23/12/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, qua đó Bến Tre sẽ là một trong 12 địa phương được lựa chọn chỉ đạo điểm gồm Hà Giang, Sơn La, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Tháp, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và Bến Tre.

Công bố điểm giới thiệu, bán hàng OCOP đầu tiên tại tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 23/12/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Được sự hỗ trợ của Bộ Công thương, vừa qua Sở Công thương đã tổ chức Lễ Công bố điểm giới thiệu, bán hàng OCOP tại tỉnh Bến Tre được đặt tại điểm dừng chân Đại Kim Phúc - Quốc lộ 60, xã Tam Phước, huyện Châu Thành.

Bình Đại tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP

Ngày đăng bài: 04/12/2019| Tác giả: Tuyết Mai
Thời gian qua, huyện Bình Đại tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng vì lợi ích cộng đồng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Kết quả bước đầu trong thực hiện Chương trình OCOP ở Thành phố Bến Tre

Ngày đăng bài: 23/10/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Qua gần 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2882, ngày 28/12/2018, của UBND tỉnh Bến Tre về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, thành phố Bến Tre đã triển khai thực hiện khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng và nhất là các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của Chương trình OCOP đối với sự phát bền vững, ổn định của các mặt hàng nông nghiệp, nông sản có thế mạnh của địa phương, nâng cao chuỗi giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từ đó thu hút đông đảo cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Tỉnh Bến Tre và Quảng Ninh kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Ngày đăng bài: 08/10/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh do ông Đặng Bá Bắc - Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban Xây dựng Nông thôn mới làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính, Sở Công thương; Sở Khoa học & Công nghệ; đại diện lãnh đạo các công ty có sản phẩm đạt chuẩn OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: Công ty Cổ phần Quốc tế Ngọc Hà; Công ty Cổ phần Sữa An Sinh; Công ty TNHH Long Hải; Công ty TNHH TMDV &XNK Quy Hoa; Công ty TNHH Thanh Xuân vừa đến Bến Tre trao đổi, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP với Bến Tre.

Kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm phê duyệt chậm nhất trong tháng 10/2019

Ngày đăng bài: 03/10/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được triển khai thực hiện rộng rãi trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh được chọn làm điểm trong đó có tỉnh Bến Tre. Từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình này.

Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai tham quan, học tập kinh nghiệm chương trình OCOP tại Bến Tre

Ngày đăng bài: 09/09/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Hữu Danh - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Bến Tre. Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.