Quy hoạch nông thôn mới

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại

Ngày đăng bài: 23/11/2017| Tác giả: Hữu Lộc
Để đánh giá cụ thể kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới tại 09 xã đăng ký năm 2017, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại các xã này.

Huyện Chợ Lách tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 12/10/2017| Tác giả: Thanh Ngân
Chiều ngày 09/10/2017, Ban chỉ đạo huyện Chợ Lách đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh để tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Ban phát triển ấp

Ngày đăng bài: 19/09/2017| Tác giả: Thành Tân
Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho trên 750 cán bộ Ban phát triển ấp của 147 xã quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Bến Tre đưa nhiều sản phẩm đặc trưng tham dự Hội chợ OCOP Quảng Ninh

Ngày đăng bài: 08/09/2017| Tác giả: Thành Tân
Bến Tre đưa nhiều sản phẩm đặc trưng tham dự Hội chợ OCOP Quảng Ninh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng

Ngày đăng bài: 05/09/2017| Tác giả: Trương Hùng
Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Xã An Nhơn và những kết quả trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/08/2017| Tác giả: Võ Thị Yến Nhi
Xã An Nhơn và những kết quả trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng bài: 31/07/2017| Tác giả: Thành Tân
Ngày 26/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã ký Quyết định số 1681/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.

Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư ổn định

Ngày đăng bài: 31/05/2017| Tác giả: Toàn Sĩ
Giải pháp thu hút doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư ổn định

Ngày đăng bài: 30/05/2017| Tác giả: Toàn Sĩ
Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây đã có những chính sách, chương trình nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng an toàn, chất lượng, bền vững, theo lợi thế cạnh tranh, định hướng xuất khẩu.

Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre: Công nhận thêm 2 xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/02/2017| Tác giả: Huy Hoàng
Ngày 21/02/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (Ban Chỉ đạo).