Nông nghiệp

Ba Tri sơ kết 2 năm thực hiện xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực; Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Ngày đăng bài: 02/10/2018| Tác giả: Trà Dũng
Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Tri vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU (Nghị quyết 03) của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Chương trình 10-CTr/TU (Chương trình 10) của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Bến Tre thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Ngày đăng bài: 30/09/2018| Tác giả: Cẩm Trúc
Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp. Trong các chương trình, đề án lớn của tỉnh cũng xác định ưu tiên mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần thúc đẩy, tạo bước phát triển đột phá cho nông nghiệp tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, Bến Tre vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp “đầu tàu” đầu tư vào nông nghiệp Bến Tre.

Tìm “doanh nghiệp đầu kéo” tham gia chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực

Ngày đăng bài: 27/09/2018| Tác giả: Cẩm Trúc
Qua 2 năm thựchiện Nghị quyết 03 củaTỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhìn chung các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, nông dân đã nhận thức sâu sắc và đồng thuận cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì đã xây dựng 8 kế hoạch cho 8 chuỗi sản phẩm. Căn cứ Nghị quyết, các Huyện ủy, Thành ủy đã ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch để triển khai trên địa bàn. Một số địa phương đã chủ động xác định và xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương mình như Ba Tri xây dựng thêm chuỗi con nghêu, rau an toàn. Thạnh Phú thêm chuỗi lúa sạch, xoài, con gà. Mỏ Cày Bắc thêm chuỗi con gà. Giồng Trôm thêm chuỗi tôm càng xanh...

Mô hình trồng cây mãng cầu xiêm ghép gốc bình bát xen trong vườn dừa hiệu quả kinh tế cao

Ngày đăng bài: 20/09/2018| Tác giả: Huỳnh Lâm
Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Giồng Trôm được lãnh đạo địa phương và nhân dân quan tâm thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều mô hình trồng xen, nuôi xen, thích ứng với biến đổi khí hậu đã giúp người nông dân tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Trong đó, mô hình trồng cây mãng cầu xiêm ghép gốc bình bát xen trong vườn dừa ở xã Hưng Lễ là một trong những điển hình.

Thành công mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trên rau hữu cơ tại Ba Tri

Ngày đăng bài: 15/08/2018| Tác giả: Minh Đức
Hiện nay, nhiều hộ sản xuất nông nghiệp đang chạy theo năng suất và sản lượng nên đã đưa mức độ thâm canh đến ngưỡng cao. Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học làm cho đất ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, cân bằng hệ sinh thái và hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy; tồn dư các chất độc hại ngày càng cao, mầm bệnh tích lũy trong đất và môi trường ngày càng nhiều dẫn đến sự phát sinh một số dịch hại khó dự báo trước. Do đó, xu hướng tái tạo nền nông nghiệp hữu cơ nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống là một hướng đi đúng đắn, hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái bền vững và thân thiện với môi trường.

Bến Tre cần phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ những nông sản rất đặc thù

Ngày đăng bài: 15/08/2018| Tác giả: Thành Tân
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đề nghị tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp và làm việc với đoàn.

Hội thảo Kinh nghiệm triển khai Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 20/07/2018| Tác giả: Thành Tân
Ngày 19/7/2018, tại Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT ) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ chức Socodevi (Canada) tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm triển khai Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre. Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập cùng chủ trì hội thảo.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 09/07/2018| Tác giả: Duy Thanh
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tích cực ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp

Ngày đăng bài: 22/06/2018| Tác giả: Cẩm Trúc
Đầu tư xây dựng nền nông nghiệp (NN) ứng dụng công nghệ cao (CNC) là tất yếu theo xu hướng phát triển. Việc ứng dụng CNC giúp nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm NN và thu nhập cho nông dân. Chính vậy, nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo việc tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào NN, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế NN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng bài: 18/06/2018| Tác giả: Duy Thanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.