Nông nghiệp

Bình Đại đẩy mạnh sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Ngày đăng bài: 30/12/2019| Tác giả: Thanh Hương
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2019, huyện Bình Đại tiếp tục tuyên tryền, vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích đất sản xuất không hiệu quả sang trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời linh hoạt trong xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của huyện như: dừa, bò, nhãn, tôm biển. Qua đó, diện tích trồng lúa ở 3 mùa vụ đều giảm đáng kể, với tổng diện trên 352ha. Từ các diện tích giảm đã được nông dân chuyển sảng canh tác các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú làm việc với Hợp Tác xã dừa Phú Nông

Ngày đăng bài: 30/12/2019| Tác giả: Văn Minh
Ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú vừa có buổi làm việc với Hợp tác xã dừa Phú Nông và lãnh đạo UBND xã Phú Khánh về tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

Chợ Lách Hội thảo hoàn chỉnh chuỗi giá trị sản xuất Sầu riêng

Ngày đăng bài: 27/12/2019| Tác giả: Ngọc Lãm
UBND huyện Chợ Lách vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh chuỗi giá trị sản xuất Sầu riêng huyện Chợ Lách. Ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội thảo.

Bình Đại tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững

Ngày đăng bài: 24/12/2019| Tác giả: Thanh Hương
Thời gian qua, nền nông nghiệp của huyện Bình Đại được tập trung phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng tiểu vùng. Bước đầu, huyện đã xây dựng được chuỗi giá trị trên 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm: bò, nhãn, dừa và tôm biển, tại các xã Phú Long, Long Hòa, Tam Hiệp, Vang Quới Đông, Thới lai, Phú Vang, Lộc Thuận, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Định Trung. Đồng thời, các địa phương đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung và liên kết sản xuất, qua đó đáp ứng ngày càng cao nguồn nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất và chế biến.

Hợp tác xã Tân Bình tổ chức đại hội thường niên

Ngày đăng bài: 09/12/2019| Tác giả: Nguyễn Hiệp
HTX Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức đại hội thường niện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quới Điền thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Ngày đăng bài: 09/12/2019| Tác giả: Minh Mừng
Ủy ban nhân dân xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Quới Điền, có 57 thành viên tham gia với diện tích vườn dừa hơn 8,1 ha, 50 con bò và 4.500 con gà.

Hợp tác xã Bưởi da xanh Giồng Trôm đại hội nhiệm kỳ II (2020 - 2024)

Ngày đăng bài: 04/12/2019| Tác giả: Kim Phụng
Hợp tác xã Bưởi da xanh huyện Giồng Trôm vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2020 – 2024). Ông Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Chánh Thi - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng 59/59 thành viên chính thức của Hợp tác xã đến dự.

Thành phố Bến Tre xây dựng nền nông nghiệp thâm canh, phát huy chuỗi giá trị

Ngày đăng bài: 11/10/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế - chính trị cuả tỉnh, địa bàn có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, toàn diện, diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Do vậy, thời gian qua thành phố chủ trương xây dựng nền nông nghiệp mang tính thâm cạnh cao, lựa chọn giống cây, con đặc sản, dựa vào ứng dụng khoa học - kỹ thuật, để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giúp người nông dân nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Thạnh Phú có 7 hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Ngày đăng bài: 11/10/2019| Tác giả: Minh Mừng
Toàn huyện Thạnh Phú hiện có 7 hợp tác xã (HTX) liên quan đến lĩnh vực thủy sản gồm 3 HTX nuôi nghêu và 4 HTX lĩnh vực thủy sản.

Chợ Lách thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi

Ngày đăng bài: 25/09/2019| Tác giả: Việt Cường
Sau thời gian vận động và hoàn thành các thủ tục cần thiết, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thắng Lợi - xã Long Thới, huyện Chợ Lách vừa chính thức được thành lập và tổ chức Hội nghị thành viên quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của HTX. Đây là Hợp tác xã nông nghiệp thứ 2 được thành lập trên địa bàn xã Long Thới.