Nông nghiệp

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi trên đất trồng lúa kém hiệu quả xã Châu Hưng

Ngày đăng bài: 01/02/2018| Tác giả: Thanh Hương
Trước đây, kinh tế của xã Châu Hưng, huyện Bình Đại chậm phát triển, chủ yếu là nhờ vào cây lúa, nhưng hiệu quả không cao. Đường giao thông khó khăn, trắc trở, nên việc đi lại, giao thương mua bán hàng hóa của người dân cũng không được thuận tiện. Đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao. Đến nay, nhờ thực hiện hiệu quả phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là trên đất trồng lúa kém hiệu quả, kinh tế xã hội của xã từng bước khởi sắc và phát triển, được huyện chọn đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Giồng Trôm củng cố và mở rộng các mô hình liên kết sản xuất

Ngày đăng bài: 17/01/2018| Tác giả: Kim Phụng
Năm qua, các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn huyện Giồng Trôm từng bước được hình thành và phát triển, như mô hình liên kết tiêu thụ dừa lấy dầu, dừa xiêm, mô hình liên kết tiêu thụ bưởi da xanh, đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân.

Bình Đại: Nhân rộng diện tích trồng bưởi xen dừa xã Châu Hưng

Ngày đăng bài: 11/01/2018| Tác giả: Tuyết Mai
Thời gian qua, phong trào trồng xen, nuôi xen đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển mạnh trên địa bàn huyện Bình Đại. Trong đó, mô hình trồng bưởi da xanh xen trong vườn dừa hiện đang phát triển mạnh tại xã Châu Hưng. Mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 22/12/2017| Tác giả: Yến Nhi
Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Căn cứ tinh thần của Nghị quyết trên, Chính phủ đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc. Đây là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được xem là mục tiêu cốt lõi.

Hưng Khánh Trung B, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nông dân ổn định đời sống

Ngày đăng bài: 25/11/2017| Tác giả: Trúc Ly
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, toàn huyện Chợ Lách đã chuyển đổi được 417,96 ha diện tích vườn cây ăn trái, vườn tạp kém hiệu quả sang các loại cây trồng, cây giống - hoa kiểng có giá trị kinh tế cao, đạt 119,41% so kế hoạch. Trong đó, Hưng Khánh Trung B là một trong những xã có diện tích chuyển đổi cao, đứng hàng thứ ba trong toàn huyện, với diện tích chuyển đổi 53,82 ha.

Bình Đại sắp xếp sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Ngày đăng bài: 14/11/2017| Tác giả: Thanh Hương
6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Bình Đại phát triển khá mạnh, ước đạt gần 518 tỷ đồng, tăng trên 11,7 % so với cùng kì năm 2016. Các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực đạt kết quả cao, trong đó có 3 sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao được huyện chọn xây dựng và phát triển chuỗi giá trị là dừa, nhãn và bò.

Kết quả bước đầu trong liên kết hình thành các chuỗi giá trị dừa

Ngày đăng bài: 25/10/2017| Tác giả: Cẩm Trúc
Bến Tre bước đầu đã hình thành được 2 chuỗi giá trị dừa đối với dừa trái uống nước và dừa nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến. Hai tác nhân chính trong chuỗi là nông dân và doanh nghiệp đã liên kết đồng thời theo hai hình thức là liên kết ngang và liên kết dọc. Trong đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện vai trò chính yếu trong việc hình thành và phát triển chuỗi.

Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng bài: 25/10/2017| Tác giả: C. Trúc
“Thực trạng mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy làm dẫn đến hệ lụy khôn lường khó kiểm soát. Vì vậy, liên kết là xu thế tất yếu như vấn đề về khai thác lòng sông, vấn đề về giao thông... Đã đến lúc chúng ta cần phải quyết tâm, đồng lòng, xóa bỏ tư duy cục bộ địa phương, hợp tác trên tinh thần quyết liệt, với trách nhiệm cao để cùng có lợi. Liên kết để xử lý các vấn đề liên vùng về hạ tầng, môi trường, sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch…” - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo dẫn đề tại hội thảo “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long”, tại Bến Tre, ngày 20/10/2017.

Thạnh Phú xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa sạch

Ngày đăng bài: 19/10/2017| Tác giả: Quốc Vinh
Lúa là một trong 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (cùng với xoài, dừa, tôm biển, bò và gia cầm) được huyện Thạnh Phú quan tâm xây dựng, phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với sản phẩm lúa sạch, đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu hàng hóa năm 2016.

Chợ Lách phát huy hiệu quả đề án đa dạng sinh kế và khởi nghiệp thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 13/10/2017| Tác giả: Cao Khiết
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đề án đa dạng sinh kế và chương trình khởi nghiệp thoát nghèo huyện Chợ Lách giai đoạn 2016 - 2020 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của người nghèo được hình thành. Nhờ đó, cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện, góp phần mở rộng độ bao phủ, tạo sự lan tỏa hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.