Thạnh Phú xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa sạch

Ngày đăng bài: 19/10/2017 | Tác giả: Quốc Vinh

Lúa là một trong 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (cùng với xoài, dừa, tôm biển, bò và gia cầm) được huyện Thạnh Phú quan tâm xây dựng, phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với sản phẩm lúa sạch, đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu hàng hóa năm 2016.

Lúa sạch Thạnh Phú đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. (Ảnh: Quốc Vinh)

Theo ông Trương Thanh Hải, Trưởng Phòng NN & PTNT huyện, xu hướng phát triển chuỗi giá trị lúa sạch bắt đầu từ thị trường tiêu thụ sản phẩm đến công nghệ chế biến, bố trí, tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trong tiến trình hội nhập, để lúa sạch của huyện tìm được thị trường tiêu thụ ổn định và phát triển bền vững, thì yêu cầu là phải hướng đến một nền sản xuất hàng hóa tập trung, nhất là phải tổ chức sản xuất khép kín từ yếu tồ đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra… Chính vì vậy, trong thời gian qua, sản phẩm lúa sạch đang được huyện tập trung đầu tư phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.

Ông Hải cho biết, tiểu vùng 3 và một phần của tiểu vùng 2 của huyện có khoảng 6.000 ha lúa, sản lượng khoảng 27.000 tấn/ năm và hiện nay đã thành lập được HTX lúa tôm và một số THT sản xuất tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp. Đó là một lợi thế không nhỏ để huyện thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi giá trị lúa sạch theo hướng bền vững. Trong đó, xã An Nhơn có khoảng 600ha trong tổng số 970ha lúa tham gia chuỗi ở năm 2017 này, các xã còn lại thuộc chuỗi (Bình Thạnh, An Thạnh, Mỹ An, An Điền, An Qui, An Thuận, Giao Thạnh và Thạnh Phong có hơn 3.200ha lúa tham gia chuỗi) phấn đấu tăng thêm từ 5% - 10% diện tích sản xuất lúa sạch cũng trong năm nay.

Trong giai đoạn từ 2018 - 2020, ngành nông nghiệp huyện sẽ xây dựng các tổ dịch vụ của HTX lúa sạch An Nhơn, hỗ trợ xây dựng nhà máy xây xát, kho bãi… đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, đóng gói sản phẩm, mở rộng diện tích sản xuất và thị trường tiêu thụ lúa, gạo sạch. Với các xã còn lại, bên cạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của THT hiện có, sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia vào HTX; tập huấn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP và định hướng các THT tham gia các Tổ dịch vụ của HTX… Từ năm 2021 - 2025, tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng và nâng cấp chuỗi lúa sạch, phấn đấu tăng khoảng 1.000ha, nâng diện tích sản xuất đạt 4.850 ha.

Gạo sạch Thạnh Phú hiện được thị trường ưa chuộng với giá cao. (Ảnh: Quốc Vinh)

"Để xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa sạch, thời gian tới, song song với việc hỗ trợ HTX và các địa phương về công tác quản lý, thực hiện chuỗi giá trị, ngành nông nghiệp huyện Thạnh Phú sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển chuỗi giá trị lúa sạch, xu hướng tiêu dùng sạch; về hợp tác kiểu mới, liên kết ngang giữa các hộ sản xuất và liên kết dọc giữa nông dân với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành sẽ tham mưu UBND huyện làm tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất; rà soát quy hoạch vùng sản xuất lúa, đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường, nhất là tăng cường sản xuất theo tiêu chuẩn GAP đạt khoảng 2.500ha. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng có hiệu quả các biện pháp bảo quản sau thu hoạch, nâng cao giá trị lúa sạch. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất và tiêu thụ với các Công ty phân bón Bình Điền, Lio Thái, Công ty lương thực Bến Tre, Tiền Giang, Thịnh Phát, Tập đoàn Lộc Trời… nhằm đem lại lợi nhuận kinh tế cho nông dân" - ông Trương Thanh Hải nói.