Bình Đại sắp xếp sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Ngày đăng bài: 14/11/2017 | Tác giả: Thanh Hương

6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Bình Đại phát triển khá mạnh, ước đạt gần 518 tỷ đồng, tăng trên 11,7 % so với cùng kì năm 2016. Các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực đạt kết quả cao, trong đó có 3 sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao được huyện chọn xây dựng và phát triển chuỗi giá trị là dừa, nhãn và bò.

Mô hình liên kết sản xuất rau màu an toàn xã Phú Long cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Thanh Hương)

Thực hiện Đề án Cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, thời gian qua, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đã được các cấp, các ngành huyện Bình Đại tổ chức và phối hợp tổ chức chuyển giao, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Tình hình tổ chức, sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt được nhiều kết quả nhất định ở từng sản phẩm. Trong đó, huyện đã tuyên truyền, vận động xây dựng thí điểm thành công 1 chuỗi liên kết sản xuất trái nhãn theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Long Hòa, với 35 thành viên tham gia, thành lập mới 3 hợp tác xã nông nghiệp trồng trọt ở các xã Tam Hiệp, Long Hòa, Long Định và nhiều mô hình liên kết sản xuất rau màu an toàn, chăn nuôi, tiêu thụ dừa trái,...,v.v, đặc biệt, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả và những sản phẩm do nông dân làm ra, nhằm phát triển ngành nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thực tế tại địa phương.

Từ những kết quả trên, trong thời gian tới, huyện Bình Đại tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất theo hình thức THT, HTX, để từng bước hình thành các liên kết trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, thường xuyên xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các THT, HTX hiện có và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Đẩy mạnh rà soát, đề xuất bổ sung vào các quy hoạch sản xuất nông nghiệp có liên quan, nhất là tổ chức sắp xếp sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tổ chức các hoạt động tập huấn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đào tạo nghề cho nông dân, nhằm tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư sản xuất.

Chú trọng các hoạt động thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn và tích cực triển khai các chương trình hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp của huyện với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đảm bảo đầu ra sản phẩm ổn định. Huy động các nguồn lực từ cộng đồng, chủ yếu trong dân tham gia đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề án sinh kế, vốn khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, kịp thời triền khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của chính phủ, của tỉnh hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt triển khai thực hiện đề án sinh kế hỗ trợ cho hộ nghèo tại các xã bãi ngang, các xã ngoài bãi ngang phát triển chăn nuôi bò, dê.

Theo kế hoạch, mục tiêu phấn đấu của huyện Bình Đại từ nay đến cuối năm 2017 và định hướng đến năm 2020, thành lập thêm từ 3 đến 4 HTX nông nghiệp ở các xã Định Trung, Châu Hưng, Thới Lai, Phú Thuận, triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với sản xuất theo quy trình VietGap trên cây bưởi da xanh tại xã Châu Hưng.

Ngoài ra, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) và Cty TNHH Chế biến dừa Lương Quới triển khai xây dựng chuỗi giá trị trái dừa và xây dựng vườn dừa hữu cơ. Trong đó, Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre ( Betrimex) xây dựng vườn dừa hữu cơ có tổng diện tích 1.300ha tập trung tại các xã: Châu Hưng (200ha), Thới Lai (500ha), Vang Quới Tây (300ha), Vang Quới Đông (300ha), dự kiến tháng 2/2018 tổ chức đánh giá cấp giấy chứng nhận. Riêng Cty TNHH Chế biến dừa Lương Quới thành lập 7 tổ hợp tác thu mua dừa và xây dựng vườn dừa hữu cơ ở các xã Lộc Thuận, Phú Vang, Phú Long và hiện đang triển khai thực hiện liên kết tại xã Thạnh Trị.