Giồng Trôm củng cố và mở rộng các mô hình liên kết sản xuất

Ngày đăng bài: 17/01/2018 | Tác giả: Kim Phụng

Năm qua, các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn huyện Giồng Trôm từng bước được hình thành và phát triển, như mô hình liên kết tiêu thụ dừa lấy dầu, dừa xiêm, mô hình liên kết tiêu thụ bưởi da xanh, đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân.

Giồng Trôm tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bưởi với 22 tổ hợp tác. (Ảnh: Kim Phụng)

Trong năm, huyện đã thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp Châu Bình theo Quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ và hợp tác xã bưởi da xanh Lương Phú. Hỗ trợ hợp tác xã cây có múi Lương Hòa và hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa chuyển đổi theo Quyết định 445.

Đến nay, toàn huyện có 8 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Qua củng cố, tổ hợp tác giảm 13 tổ so với đầu năm, thành lập mới 7 tổ hợp tác, tổng số tổ hợp tác hiện có trên địa bàn huyện là 64 tổ.

Về kinh tế trang trại, toàn huyện hiện có 9 trang trại chăn nuôi các loại như heo, chim cút và gà. Giồng Trôm hiện có 5 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 2 làng nghề truyền thống. Các làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên trên 1.700 lao động và khoảng 1.200 lao động theo mùa vụ.

Các chuỗi sản phẩm chủ lực của huyện hiện nay gồm: chuỗi giá trị sản phẩm dừa gồm 9 tổ hợp tác, chuỗi giá trị sản phẩm bưởi với 22 tổ hợp tác, chuỗi giá trị sản phẩm heo 4 tổ hợp tác và chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh.

Trong năm 2018, huyện tiếp tục công tác củng cố, hỗ trợ các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động theo hợp đồng hợp tác và điều lệ của hợp tác xã. Đồng thời kết nối các doanh nghiệp, công ty thực hiện liên kết ngang, liên kết dọc góp phần hoàn thiện 3 chuỗi giá trị nông sản và 2 chuỗi giá trị thủy sản. Song song đó, huyện sẽ nhân rộng các mô hình liên kết hiện có như dừa hữu cơ, bưởi da xanh,… đối với các xã có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.