Thạnh Phú tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Ngày đăng bài: 11/06/2018 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 8/6/2018, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông Nguyễn Trúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26, Thạnh Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, với diện tích gieo trồng lương thực, thực phẩm gia tăng do thâm canh tăng vụ, người dân biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng tích cực; từng bước hình thành các phương thức sản xuất hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Cây lúa trong những năm qua giảm mạnh, dịch chuyển sang cây dừa, cây màu các loại và nuôi thủy sản; các mô hình trồng xen, nuôi xen phát triển mạnh như mô hình tôm - lúa, mô hình nuôi tôm càng xanh xen trong vườn dừa, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Huyện đã hình thành chuỗi giá trị cây lúa, cây xoài và cây dừa.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng. (Ảnh: Văn Minh)

Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng thành công nhãn hiệu Lúa sạch Thạnh Phú và đạt chuẩn Châu Âu - Mỹ về chất lượng Lúa hữu cơ; chổi Mỹ An cũng đã được công nhận nhãn hiệu tập thể. Hiện nay huyện đang lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Tép rang dừa xã Mỹ Hưng và nhãn hiệu xoài Tứ Quí xã Thạnh Phong. Mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị đã cơ bản tạo sự ổn định đầu ra sản phẩm nên nông dân an tâm sản xuất; hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực và chia sẻ rủi ro trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm; tạo động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững cho nông nghiệp.

Hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư được tập trung thực hiện. Huyện đã thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Tư vấn khởi nghiệp, Tổ xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp huyện; đã hỗ trợ xây dựng 04 dự án khởi nghiệp; vận động các hộ kinh doanh cá thể có khả năng phát triển lên doanh nghiệp. Đã thành lập 90 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc và gần 2.300 hộ kinh doanh cá thể. Nâng tổng số toàn huyện hiện nay có 180 doanh nghiệp và 2.900 hộ kinh doanh. Cũng trong 10 năm qua, huyện đã thành lập mới 8 Hợp tác xã và trên 100 Tổ hợp tác, nâng tổng số toàn huyện có 11 Hợp tác xã và hơn 140 Tổ hợp tác.

Huyện luôn giữ vững tốc độ giảm nghèo bình quân trên 2%/năm. Qua kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2017, toàn huyện có gần 4.400 hộ nghèo, chiếm 11,86%. Đời sống người dân ngày được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32 triệu đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đồng bộ, đến nay huyện đã xây dựng thành công 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn.

Tại hội nghị, đại biểu đề xuất huyện cần quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động các Hợp tác xã, quản lý tốt chất lượng con giống trong nuôi thủy sản; quyết liệt hơn trong việc giải quyết vấn đề nuôi tôm trong vùng ngọt hóa; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún trong nhân dân; bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hợp lý. Bên cạnh, phát huy cho được thế mạnh của các tiểu vùng, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như: giao thông, nạo vét các kênh nội đồng; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tập trung theo các chuỗi, các đối tượng chính, không dàn trải; xem ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là một giải pháp quan trọng trong chăn nuôi, trồng trọt, cũng như xử lý, chế biến sau thu hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú nhấn mạnh, thời gian tới các ngành và các địa phương cần phải hết sức cụ thể trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp làm chuyển biến ngành nông nghiệp, theo hướng là giá trị, chất lượng; hiện nay không còn khái niệm là diện tích lớn, sản lượng nhiều mà là diện tích thích hợp với giá trị gia tăng. Tập trung thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, riêng các sản phẩm chủ lực của huyện là 3 cây "lúa - dừa - xoài" và 3 con "tôm - bò - gia cầm". Cần có sự đầu tư, sắp xếp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tạo tính liên kết trong sản xuất. Phải khẳng định rằng kinh tế chính của Thạnh Phú là nông nghiệp, do đó chúng ta phải sống được, phải khá giàu từ cái này; không quốc gia nào mà không ăn thực phẩm, không một nơi nào mà người dân không muốn mua sản phẩm sạch, ngon nên chúng ta phải nắm bắt được điều này và đưa vào sản xuất của mình.