Ba Tri triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019

Ngày đăng bài: 01/03/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019.

Trong năm 2018, các cấp chính quyền và ngành Thú y huyện Ba Tri đã nỗ lực, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nên tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi của huyện cơ bản được kiểm soát. Huyện thực hiện tốt công tác tiêu độc sát trùng, tiêm phòng vắc xin định kỳ, vắc xin cúm gia cầm, heo tai xanh, dại chó mèo, lở mồm long móng gia súc và các đợt bổ sung phòng chống dịch bệnh. Mặc dù trong năm tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò và dịch bệnh trên tôm có xảy ra tại một số địa phương nhưng huyện đã triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời nên đã ngăn chặn, không để lây lan ra diện rộng. Từ đó góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát triển ngành chăn nuôi, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng cũng như thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Huyện Ba Tri tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019. (Ảnh: Trần Xiện)

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019. Theo kế hoạch, huyện tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống các loại bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo hai đợt chính tiêm phòng đại trà, đợt 1 từ ngày 15/3/2019 đến 15/4/2019, đợt 2 từ ngày 15/9/2019 đến 15/10/2019. Ngoài ra huyện còn vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục hàng tháng trong năm để tiêm phòng cho tất cả gia súc mới phát sinh hoặc tới tuổi tiêm phòng ở các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ghi nhận những thành tích huyện đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh trong năm qua. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung một số vấn đề trong năm 2019 như duy trì, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, Ban quản lý vùng nuôi các xã; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người nuôi để ý thức chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y tại các chợ, việc mua bán, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.