Ba Tri phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng bài: 06/05/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Sau 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX "Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước" ở huyện Ba Tri đã tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, góp phần thay đổi dần tập quán canh tác của nông dân từ lạc hậu, thủ công sang tập quán canh tác hiện đại, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, nguồn gốc sinh học, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Qua triển khai, quán triệt Chỉ thị số 50 của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nhận thức về công tác phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và ổn định cuộc sống của Nhân dân, đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, người dân đã mạnh dạn ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học vào đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rải như sản xuất phân hữu cơ vi sinh, phòng chống sâu bệnh hại đối với cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy hải sản; trồng giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; khí sinh học (Biogas), chế phẩm E.M để xử lý ô nhiễm môi trường và phát điện, phân hủy sinh học kỵ khí (UASB) để bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bảo vệ môi trường.

Hiệu quả cây trồng được nâng lên nhờ ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất. (Ảnh: Trần Xiện)

Hiện nay, nông dân tạo ra nguồn phân bón hữu cơ sạch từ quá trình lên men như nấm Tricodema hay chế phẩm nấm xanh Metarbizium ansopliae trong phòng trị một số loại sâu, bệnh hại. Từ năm 2016 đến nay, huyện Ba Tri đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện dự án rau hữu cơ tại các xã An Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Mỹ Chánh và Phú Lễ. Nông dân trồng hoa màu sử dụng các loại phân hữu cơ tận dụng từ phụ phẩm chăn nuôi, trồng trọt, quản lý dịch hại dựa trên nguyên tắc cân bằng hệ sinh thái hoặc thuốc thảo mộc tự điều chế từ ớt, hành, tỏi, gừng…, không dùng các loại phân bón, thuốc trừ sâu hóa học.

Thực hiện 10 mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có bằng hệ thống thông khí ASP, 5 mô hình EM xử lý môi trường trong chăn nuôi, mô hình trồng dưa lưới ngoài đồng, mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới tại các xã. Các mô hình trồng chuối cấy mô, trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo được người dân thực hiện có hiệu quả,...

Các mô hình nông nghiệp "3 giảm, 3 tăng", ứng dụng kết quả đề tài phục tráng giống lúa OC 10 vào sản xuất đại trà; quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt GAP được nông dân đồng tình hưởng ứng. Ngoài ra, người dân Ba Tri còn áp dụng các mô hình sản xuất theo hướng sinh thái như: mô hình trồng hoa sinh thái trên ruộng lúa để dẫn dụ thiên địch, trồng rau an toàn trong nhà lưới, nhân nuôi ong ký sinh bọ dừa để đẩy lui dịch bọ cánh cứng hại dừa,…

Ba Tri đang ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học để phát triển đàn bò sữa. (Ảnh: Trần Xiện)

Mô hình chăn nuôi gà, heo bằng đệm lót sinh học được nhiều hộ dân mạnh dạn thực hiện và mang lại hiệu quả. Thực hiện đề tài "nghiên cứu chế biến khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men cho bò thịt từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Bến Tre"; thực hiện Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt tỉnh Bến Tre, đến nay đã gieo tinh 440 con bò của 68 hộ tham gia dự án, với 294 con đậu thai và 246 bê sinh ra. Dự án bò sữa được triển khai thực hiện tại 17 xã với tổng đàn 1.981 con, hiện có 650 bò sữa F1, F2 đang khai thác sữa.

Trên lĩnh vực thủy sản hầu hết người nuôi đã áp dụng quy trình nuôi tôm thâm canh sử dụng men vi sinh thay cho quy trình sử dụng kháng sinh và biện pháp tăng cường oxy đáy giúp tăng mật độ tôm nuôi, làm gia tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập.

Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu kinh tế của huyện Ba Tri theo hướng tích cực, từng bước nâng cao tính ổn định, giảm dần tính phụ thuộc vào thời tiết trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác; góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo ông Bùi Thành Dương - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Ba Tri sẽ sắp xếp, cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp bằng các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất; huy động mọi nguồn lực, chú trọng nguồn lực từ xã hội hóa đầu tư cho phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học; khuyến khích người dân, hộ gia đình tham gia đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất; mạnh dạn thực hiện thí điểm và ứng dụng rộng rãi các mô hình, dự án có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất nông - thủy sản, thực phẩm, dược phẩm, thức ăn chăn nuôi.