Nông thôn

Bà Trần Thị Sang, gương sáng làm theo lời Bác

Ngày đăng bài: 20/03/2020| Tác giả: Trúc Lan
Về ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, chúng tôi có dịp gặp bà Trần Thị Sang hay còn được gọi là bà Út (69 tuổi), là một trong những tấm gương điển hình học và làm theo lời Bác dạy, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Theo đó, bà không ngừng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà còn hiến đất mở rộng mặt bằng, xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương.

Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập

Ngày đăng bài: 20/03/2020| Tác giả: Minh Mừng
Theo thống kê cuối năm 2019, huyện Thạnh Phú có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 là Mỹ An, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 12/17 xã đạt tiêu chí này.

Bình Đại thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 28/02/2020| Tác giả: Tuyết Mai
Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 30 của Tỉnh ủy về Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện Bình Đại có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ nghèo chung của toàn huyện.

Ba Tri thực hiện đạt kết quả 3 khâu đột phá tạo sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Ngày đăng bài: 26/02/2020| Tác giả: Trà Dũng
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Ba Tri tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI với 3 khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; Đầu tư phát triển kinh tế biển theo hướng nâng cao sản lượng, giá trị, bền vững; Tập trung sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên mời gọi đầu tư và khuyến khích các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và đã đạt kết quả quan trọng, tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Ba Tri sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16 về Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 21/01/2020| Tác giả: Trà Dũng
Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Thạnh Phú sơ kết 05 năm phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 14/01/2020| Tác giả: Minh Mừng
Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Thành phố Bến Tre nhiều kết quả nổi bật qua 05 năm thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 14/01/2020| Tác giả: Hồng Quốc
Thành ủy Bến Tre vừa tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Ba Tri sôi nổi phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 26/12/2019| Tác giả: Trần Xiện
Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Ba Tri tiếp thu, nhận thức và hành động bằng những việc cụ thể, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ba Tri đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

Ngày đăng bài: 06/12/2019| Tác giả: Trà Dũng
Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XI. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện ủy, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền từ huyện tới cơ sở, nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú - tập thể điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 03/10/2019| Tác giả: Phương Thảo
Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà mới xây dựng kiên cố là những thay đổi rõ nét nhất ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú sau khi xã nhà đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới vào tháng 4/2019 vừa qua. Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, trong đó có những đóng góp tích cực của gần 900 hộ dân trên địa bàn ấp Bình Thành.