Tin tức - Sự kiện

Thành phố Bến Tre xây dựng nền nông nghiệp thâm canh, phát huy chuỗi giá trị

Ngày đăng bài: 11/10/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế - chính trị cuả tỉnh, địa bàn có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, toàn diện, diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Do vậy, thời gian qua thành phố chủ trương xây dựng nền nông nghiệp mang tính thâm cạnh cao, lựa chọn giống cây, con đặc sản, dựa vào ứng dụng khoa học - kỹ thuật, để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giúp người nông dân nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Thạnh Phú có 7 hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Ngày đăng bài: 11/10/2019| Tác giả: Minh Mừng
Toàn huyện Thạnh Phú hiện có 7 hợp tác xã (HTX) liên quan đến lĩnh vực thủy sản gồm 3 HTX nuôi nghêu và 4 HTX lĩnh vực thủy sản.

Xây dựng nông thôn mới từ nguồn lực trong nông dân

Ngày đăng bài: 03/10/2019| Tác giả: Việt Cường
Nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân huyện Chợ Lách luôn xác định mục đích của công tác tuyên truyền vận động là làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia xây dựng Nông thôn mới. Nhất là việc tham gia quản lý và sử dụng các công trình, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú - tập thể điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 03/10/2019| Tác giả: Phương Thảo
Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà mới xây dựng kiên cố là những thay đổi rõ nét nhất ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú sau khi xã nhà đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới vào tháng 4/2019 vừa qua. Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, trong đó có những đóng góp tích cực của gần 900 hộ dân trên địa bàn ấp Bình Thành.

Nông dân Ba Tri thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/09/2019| Tác giả: Trần Xiện
Qua 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 – 2019”, nông dân huyện Ba Tri đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nghị quyết của địa phương, đặc biệt là kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chợ Lách thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi

Ngày đăng bài: 25/09/2019| Tác giả: Việt Cường
Sau thời gian vận động và hoàn thành các thủ tục cần thiết, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thắng Lợi - xã Long Thới, huyện Chợ Lách vừa chính thức được thành lập và tổ chức Hội nghị thành viên quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của HTX. Đây là Hợp tác xã nông nghiệp thứ 2 được thành lập trên địa bàn xã Long Thới.

Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo nền tảng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững

Ngày đăng bài: 24/09/2019| Tác giả: Thanh Hương
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bình Đại luôn được các cấp Hội nông dân duy trì, phát triển sâu rộng, đã tạo sức lan tỏa mạnh, thúc đẩy hội viên, nông dân toàn huyện tham gia phát triển kinh tế, đa dạng sản phẩm trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng, thực hiện thắng lợi nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Bến Tre huy động trên 538 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 17/09/2019| Tác giả: Phương Thảo
Thành phố Bến Tre là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh Bến Tre với tổng diện tích tự nhiên 7.061,65 ha, dân số toàn thành phố 201.667 người, gồm 17 xã, phường (10 phường, 7 xã). Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, so với 19 Tiêu chí (TC) của Bộ TC, các xã trên địa bàn thành phố còn nhiều TC chưa đạt như: quy hoạch nông thôn chưa được thực hiện; hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đảm bảo; cơ sở vật chất văn hoá, thể thao còn thiếu, chưa đáp ứng như cầu nhân dân; môi trường còn nhiều bất cập; tỷ lệ lao động qua đào tạo chưa cao,…vv.

Xây dựng nông thôn mới ở Ba Tri 10 năm nhìn lại

Ngày đăng bài: 17/09/2019| Tác giả: Trần Xiện
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở BaTri, được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, qua đó diện mạo nông thôn huyện ngày càng khởi sắc; Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Người đảng viên hiến 1,6 tỷ đồng mở rộng giao thông nông thôn

Ngày đăng bài: 17/09/2019| Tác giả: Trúc Lan
Không chỉ là đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các phong trào do địa phương phát động mà ông Đoàn Văn Hớn - ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa còn hiến đất, ủng hộ tiền của, công sức, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.