Ba Tri đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Tỉnh ủy

Ngày đăng bài: 10/06/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Ba Tri đã đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bám sát tinh thần Chị thị 10, huyện Ba Tri xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm; lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...  Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường vào nội dung sinh hoạt chi bộ, vào chương trình giáo dục cho học sinh trong nhà trường. Thông qua công tác truyền thông, nhận thức của nhân dân, của các ngành, các cấp về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đã được nâng lên rõ rệt.

Công trình bờ kè chống sạt lỡ bờ biển Cồn Ngoài xã Bảo Thuận được huyện Ba Tri đầu tư xây dựng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu. (Ảnh: Trà Dũng)

Bên cạnh nhiều giải pháp, thời gian qua huyện Ba Tri cũng xây dựng được một số đề án, mô hình, công trình trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Điển hình là công trình Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp với trữ lượng chứa khoản 1 triệu m3, phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. Mô hình màn thẩm thấu ngược RO từng bước được nhân rộng để áp dụng vào xử lý nước mặn phục vụ cho sinh hoạt và canh tác nông nghiệp, qua thống kê toàn huyện hiện có 36 mô hình dạng này.

Đồng thời, huyện Ba Tri còn tuyên truyền, vận động thực hiện một số mô hình chuyển đổi thử nghiệm các loại giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu: mô hình chăn nuôi dê, bò, vịt biển,…; chuyển đổi trên 30 ha đất giồng tạp, bìa chéo sang trồng cây ăn trái, trồng cỏ chăn nuôi bò, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.  

Ngoài ra, công tác nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo luôn được huyện quan tâm và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng, hiện tại huyện đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; hoạt động bảo vệ môi trường bờ biển luôn được quan tâm; tình hình khai thác và sử dụng cát sông được quản lý chặt chẽ.

Hiện nay, toàn huyện Ba Tri có diện tích rừng che phủ 965 ha. Đối với công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học luôn được huyện quan tâm, hàng năm huyện triển khai kế hoạch phát triển rừng kết hợp với khai thác hiệu quả; cải tạo, phục hồi rừng; kết hợp lâm nghiệp với nông ngư nghiệp, du lịch sinh thái nhằm gia tăng giá trị kinh tế, tăng năng lực, hiệu quả bảo vệ môi trường rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần giữ vững an ninh quốc phòng vùng ven biển.

Huyện Ba Tri quan tâm hỗ trợ cây giống cho nông dân để thực hiện Đề án cải tạo giồng tạp ứng phó biến đổi khí hậu. (Ảnh: Trà Dũng)

Tuy nhiên, huyện Ba Tri cũng còn một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU như hoạt động khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất, sinh hoạt vẫn còn phổ biến, nhất là các khu đông dân cư; tỷ lệ người dân được cấp nước sạch vẫn còn thấp, tình trạng cầu tiêu, ao cá vẫn còn.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, Ba Tri tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường; lai tạo các loài cây, con giống có giá trị kinh tế, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả hoạt động cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, huyện Ba Tri xây dựng lộ trình di dời các loại hình sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô  nhiễm ra khỏi các khu dân cư; khảo sát, nghiên cứu lập dự án xây dựng khu chế biến cá khô, sơ chế thủy sản tập trung. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về môi trường tại các xã, thị trấn.