Nông nghiệp Nông nghiệp

Thành phố Bến Tre xây dựng nền nông nghiệp thâm canh, phát huy chuỗi giá trị

Ngày đăng: 11/10/2019| Tác giả: Hồng Quốc
Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế - chính trị cuả tỉnh, địa bàn có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, toàn diện, diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Do vậy, thời gian qua thành phố chủ trương xây dựng nền nô...
Các tin khác...

Nông dân Nông dân

Xây dựng nông thôn mới từ nguồn lực trong nông dân

Ngày đăng: 03/10/2019| Tác giả: Việt Cường
Nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân huyện Chợ Lách luôn xác định mục đích của công tác tuyên truyền vận động là làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu...
Các tin khác...

Nông thôn Nông thôn

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú - tập thể điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 03/10/2019| Tác giả: Phương Thảo
Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà mới xây dựng kiên cố là những thay đổi rõ nét nhất ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú sau khi xã nhà đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới vào tháng 4/2019 vừa qua. Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, c...
Các tin khác...

Kinh tế và Tổ chức sản xuất Kinh tế và Tổ chức sản xuất

Ba Tri: Phát triển kinh tế tập thể làm nền tảng xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 07/12/2017| Tác giả: Trà Dũng
Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Ba Tri. Vì vậy, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây...
Các tin khác...

Văn hóa - Xã hội - Môi trường Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Giao Thạnh tập trung thực hiện đạt tiêu chí số 17: Môi trường và An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 11/10/2019| Tác giả: Minh Mừng
Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm được xác định là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Do đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Thạnh ...
Các tin khác...

Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội Phát triển Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội

Chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn: Xã An Hiệp, huyện Châu Thành nghiệm thu đưa vào sử dụng cầu tổ NDTQ số 4, ấp Thuận Điền

Ngày đăng: 11/10/2019| Tác giả: Hữu Thành
Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Bến Tre vừa phối hợp với UBND xã An Hiệp, huyện Châu Thành tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng cầu tổ NDTQ số 4 ấp Thuận Điền. Ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh, bà Châu Thị Phỉ - Thư ký Hội, ôn...
Các tin khác...

Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội Hệ thống tổ chức - Chính trị - Xã Hội

Mỏ Cày Bắc thành lập hợp tác xã Phước Mỹ Trung

Ngày đăng: 08/10/2019| Tác giả: Nguyễn Hiệp
Xã Phước Mỹ Trung vừa tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) Phước Mỹ Trung nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Các tin khác...

Giới thiệu chương trình NTM Giới thiệu chương trình NTM

Ba Tri thống nhất đề nghị xét công nhận xã An Phú Trung và xã Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 11/10/2019| Tác giả: Trà Dũng
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 2 xã: An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.
Các tin khác...